کلیدواژه‌ها = MICP
بررسی رفتار دینامیکی ماسه سست تثبیت شده توسط رسوب میکروبی کربنات کلسیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22034/jcee.2022.51666.2148

حمید نیکویه؛ محمد آزادی؛ مجید قیومی


تأثیر ریزشمع های زیستی در بهسازی خاک ماسه ای

دوره 53.2، شماره 111، شهریور 1402، صفحه 157-167

10.22034/jcee.2022.49388.2105

محمد نوران بخش؛ کاظم برخورداری؛ سمیه قاسمی