کلیدواژه‌ها = پایداری
ارزیابی پایداری و نشست خاکریز میان‌گذر دریاچه ارومیه

دوره 44.2، شماره 75، شهریور 1393، صفحه 59-68

کاطم بدو؛ بهرنگ دیلمقانی


بررسی پایداری سازه‏ های چلیکی تک لایه فضاکار

دوره 42.2، شماره 67، شهریور 1391، صفحه 27-39

ناصر تقی زادیه؛ محمد محمدی؛ کریم عابدی؛ ارژنگ صادقی