کلیدواژه‌ها = مونت‌کارلو
تحلیل احتمالاتی تأثیر ماهیت زلزله بر احتمال خرابی سازه‌ها

دوره 50.4، شماره 101، اسفند 1399، صفحه 95-106

10.22034/jcee.2020.20199.1502

سیامک گل نرگسی؛ علی نظری؛ فرزاد شهابیان مقدم


تحلیل عدم قطعیت جریان تراوش از پی خاکی سد کوتاه بتنی

دوره 49.2، شماره 95، شهریور 1398، صفحه 95-105

10.22034/ceej.2019.9301

احمد شرافتی؛ سید بهنام میرفخرائی