کلیدواژه‌ها = رفتار تنش- کرنش
تراکم‌پذیری خاک‌های سست تثبیت شده با سیمان

دوره 47.1، شماره 86، خرداد 1396، صفحه 1-9

احد اوریا؛ تقی بهبودی مصمم