کلیدواژه‌ها = تحلیل تاریخچه زمانی
ارائه فرمول‌بندی جدید برای تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی ارتعاشات سازه‌های تحت بارگذاری زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

10.22034/ceej.2023.54564.2209

محمدرضا حنفی؛ مهدی بابایی قلعه جوق؛ پیمان نرج آبادی فام


بسط منحنی‌های شکنندگی برای سازه‌های پیش‌ساخته بتنی

دوره 46.3، شماره 84، آذر 1395، صفحه 51-61

مسعود فرزام؛ مجید برقیان؛ بیتا ارغوانی خواه