کلیدواژه‌ها = سازه‌های فضاکار
بررسی رفتار لرزه‌ای چلیک‌های کش‌بستی

دوره 45.4، شماره 81، اسفند 1394، صفحه 59-68

فرید سیف اللهی ننه کران؛ ارژنگ صادقی