تعیین مشخصه‌های مقاومت و سختی پیونده شش- پر در برج‌های خنک‌کن فلزی نیروگاهی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 گروه مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه ساری، گیلفورد، انگلستان

3 واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

دانستن حد مقاومت و سختی پیونده­ها برای طرح و ساخت سازه­های فضاکار ضروری است و برای نیل به این هدف از دو روش انجام تحلیل­های عددی و یا کارهای آزمایشگاهی استفاده می­شود. این مقاله ملاحظات و مطالعات مربوط به تعیین مقاومت و سختی، پیونده "شش- پر"(hexa-node) که در ساخت برج­های خنک­کن فلزی نیروگاهی می­تواند به کار برود را ارائه می­دهد. هندسه و ابعاد هر پیونده­ای را عواملی از قبیل نوع و میزان نیروهای وارده، اندازه و نوع اعضای سازه­ای، نوع تاشه، جزئیات انتهایی اعضا، فن­آوری­های در دسترس ساخت، روش اجرای سازه و پارامترهای اقتصادی تعیین می­کند. با ملاحظه پارامترهای مختلف، پیونده شش- پر برای ساخت برج­های خنک­کن شبکه­ای دولایه طراحی گردید و برای تعیین ظرفیت نیرویی و تعیین میزان سختی آن، تحلیل­های عددی غیرخطی، نهایی با استفاده از نرم­افزار اجزای محدود برای حالات محتمل نیرویی در زیر بارهای چند­سویه برای دست­یابی به نمودارهای نیرو- جابه­جایی صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considerations in Design of Joints for Lattice Steel Cooling Towers of Power Plants

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Heristchian 1
  • Hoshyar Nooshin 2
  • Pouyan Pourakbar 3
1 Department of Civil Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Surrey, Guildford, UK
3 South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Understanding the ultimate and the working strength and stiffness of the connections is required for the design of spatial structures. Comparison of numerical modeling with the experimental results is the most useful method to investigate the structural behaviour of the joints. The geometry and proportions of a particular connection depend on various factors such as the magnitude of forces, the size of the structural members, the end-details of the elements, the method of construction and economic factors. This paper studies the structural behaviour of the joints of a steel lattice cooling tower.
A good number research on spatial structures is devoted to obtain the strength and stiffness of the nodes and/or assembly of nodes and structural members. For instance, Maalek (1999) presents the results of experimental and numerical works on Akam socket joints. In this work, Akam spherical socket nodes of diameter 250 mm of ST37 and ST52 are subjected to various biaxial combinations of tensile and compressive forces. Chenaghlou et. al. (2014) study the behaviour of a type of ball joint and propose a model for obtaining its rotational rigidity and strength under various loading conditions. Davoodi et. al. (2012), study the nonlinear behaviour of a ball joint used in spatial structures. Ahmadizadeh and Maalek (2014), investigate the effect of the flexibility of the socket joints in spatial structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial structures
  • Lattice steel cooling towers
  • Hexa-node
  • Steel connections
عباسی موسوی س م، عابدی ک، چناقلو م ر، "بررسی رفتار پایداری و حساسیت به ناکاملی سازه­های فضاکار فرم­آزاد دوگنبدی"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، 1394، 45 (4)، 81-95.
محمدی م، تقی­زادیه ن، عابدی ک، صادقی ا، "بررسی پایداری سازه­های چلیکی تک­لایه فضاکار"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، 1391، 42 (2)، 17-39.
نشریه 400، "آئین­نامه سازه­های فضاکار ایران"، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی نهاد ریاست جمهوری.
Ahmadi H, Lotfollahi-Yaghin MA, Shao YB, “Chord-side SCF distribution of central brace in internally ring-stiffened tubular KT-joints: A geometrically parametric study”, Thin-Walled Structures, 2013, 70 (3), 93-105.
Ahmadizadeh M, Maalek S, “An investigation of the effects of socket joint flexibility in space structures”, Journal of Constructional Steel Research, 2014, 102, 72-81.
Billington PD, “Thin shell concrete structures”, 2nd edition, 1982, McGraw-Hill Company, USA.
Chenaghlou MR, Nooshin H, Harding JE, “Proposed Mathematical Model for Semi-rigid Joint Behaviour (Mθ) in Space Structures”, International Journal of Space Structures,2014, 29 (2), 71-80.
CIDECT Design Guides 1, 2008.
Davoodi MR, Vaseghi Amiri J, Gholampour S, Mostafavian SA, “Determination of Nonlinear Behavior of a Ball Joint System by Model Updating”, Journal of Constructional Steel Research, 2012, 71, 52-62.
Heristchian M, Akbarpoor A, Azadbakht Sh, “Structural behaviour of lattice double- layer steel cooling towers”, Proceedings of the 3rd National Conference on Spatial Structures, University of Tehran, Iran, 2011.
Heristchian M, Zandi O, “The strength and stiffness of the paraboloidal single-layer lattice steel cooling towers with stiff rings”, 4th National Conference on Spatial Structures, 23-24 May, College of Engineering, University of Tehran, 2014. www.iiossconf.com.
IASS, WG8: Guide to Buckling Load Evaluation of Metal Reticulated Roof Structures, 2014 (Draft).
Karlsen GG, “Wooden Structures”, 1967, Mir Publishers, Moscow.
Kollár L, “Large reticulated steel cooling towers”, International Journal of Engineering Structures, 1985, 7 (4), 263-267.
Maalek S, “Structural assessment and quality control for the Homa Aircraft Hangar No. 3. International Journal of Space Structures 1999, 14 (3), 167-184.
VGB Guideline, Structural Design of Cooling Towers, R 610 Ue, 2005, Germany.