نویسنده = غلامرضا قدرتی امیری
مطالعه اثر سقف کامپوزیت در کنترل تخریب پیش رونده ساختمان‌های قاب خمشی فولادی

دوره 52.1، شماره 106، خرداد 1401، صفحه 27-39

10.22034/jcee.2020.21013.1514

وحید بروجردیان؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ اسماعیل محمدی ده چشمه