نویسنده = ���������������� ��������
شبیه سازی سه بعدی پی باکت توربین بادی فراساحلی تحت شرایط بار استاتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

10.22034/jcee.2021.36567.1871

پویان باقری؛ مسیح ذوالقدر؛ سیدمحمدعلی زمردیان