نویسنده = ���������������� ������ ������������
بررسی کارگذاری مانع‌های متوالی روی مشخصات و کنترل بدنه جریان غلیظ

دوره 48.3، شماره 92، آذر 1397، صفحه 87-95

سید زانیار نیکخواه؛ سیدمحمود کاشفی‌پور؛ مهدی دریائی