نویسنده = �������� ���������� ������
برآورد تغذیه‌ی طبیعی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش CRD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22034/jcee.2021.37698.1893

حسین غفاری؛ علی رسول زاده؛ مجید رئوف؛ اباذر اسمعلی عوری