نویسنده = ������������ ��������������
بررسی عددی تأثیر شانه‌های تقویت شده با بتن آسفالتی با هدف افزایش مقاومت جانبی خط بالاستی

دوره 45.2، شماره 79، شهریور 1394، صفحه 107-112

جبارعلی ذاکری؛ مرتضی اسماعیلی؛ احمد کسرائی


تحلیل حساسیت تنش و بیشینه تغییر مکان قائم سطح بالاست بر اساس مشخصات سیستم خطوط بالاستی راه‌آهن ایران

دوره 45.1، شماره 78، خرداد 1394، صفحه 103-114

سعید محمدزاده؛ جبارعلی ذاکری؛ محمد وریا خورده‌بینان


اصلاح الگوی حداقل پوشش خاکی پل‏ های خاکی- فولادی راه آهن با استفاده از تحلیل سه بعدی اجزاء محدود

دوره 43.2، شماره 71، شهریور 1392، صفحه 71-81

---

مرتضی اسماعیلی؛ جبارعلی ذاکری؛ پریسا حاجی عبدالرزاق


مطالعه طول بلند‏شدگی ریل راه آهن در مدل وینکلر اصلاح شده

دوره 42.1، شماره 66، خرداد 1391، صفحه 21-28

جبارعلی ذاکری؛ محمدعماد مطیعیان نجار؛ مراد شادفر