اصلاح الگوی حداقل پوشش خاکی پل‏ های خاکی- فولادی راه آهن با استفاده از تحلیل سه بعدی اجزاء محدود

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی راه آهن

3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

---

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modification of Railway Soil-Steel Bridges’ Minimum Depth of Cover Using Three Dimensional Finite Element Analysis

نویسندگان [English]

  • Morteza Esmaeili 1
  • Jabbar Ali Zakeri 2
  • Parisa Haji Abdulrazagh 3
2 University of Science & Technology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimum depth of cover
  • Railway soil-steel bridge
  • Three-dimensional finite element analysis
  • Modification of minimum depth of cover
]1[     حاجی عبدالرزاق، پ.، "تحلیل سه بعدی سازه‏های خاکی فولادی راه آهن (با رویکرد حداقل پوشش خاکی)"، پایان‏نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران، 1387.
[2]        Abdel-Sayed, G., Bakht. B., Jaeger, L. G., "Soil-steel Bridges, Design and Construction", McGraw-Hill Inc, Toronto, Canada, 1993.
[3]        Corrugated Steel Pipe Institute & American Iron and Steel Institute, "Handbook of Steel Drainage & Highway Construction Products", Canadian Edition, USA, 2002.
[4]        California Transportation Board "CALTRANSBridge Design Specifications", California, USA, 2000.
[5]        British Design Manual for Roads and Bridges, "Design of Corrugated Steel Buried Structures with Spans Greater than 0.9 Meters and Up to 8.0 Meters", BD12/01, Vol.2, Section 2, Part 6, Great Britain, 2001.
[6]        American Association of States Highway and Transportation Officials, "AASHTOHighwayBridges", Second Edition, USA, 2000.
[7]        Moser, A. P., "Buried Pipe Design", McGraw-Hill, 2nd English Edition, 1993.
[8]        ASTM A 796/A 796M, "Standard Practice for Structural Design of Corrugated Steel Pipe, Pipe-Arches, and Arches for Storm and Sanitary Sewers and Other Buried Applications", USA, 1982.
[9]        ARTC, "Buried Corrugated Metal Structures", Australian Rail Track Corporation, Australia, 1982.
[10]     Canadian Standards Association, "Commentary on CAN/CSA-S6-00, CanadianHighwayBridge Design Code, S6.1-00", Ontario, Canada, 2001.
[11]     Brinkgreve, R. B. J., Vermeer, P. A., "PLAXIS 3D Tunnel Manual", Version1, A. A. Balkema Publishers, Netherlands, 2001.
]12[    سازمان برنامه و بودجه، "مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن"، نشریه شماره 301، معاونت فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی، تهران، ایران، 1384.
]13 [   سازمان برنامه و بودجه، "آیین‏نامه بارگذاری پل‏ها"، نشریه شماره 139، معاونت فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی، 1386.
[14]     El-sawy, K. M., "Three-Dimensional Modeling of Soil-Steel Culverts under the Effect of Truckloads", Thin-Walled Structures, 2003, 41, 747-768.
]15[    حاجی عبدالرزاق، پ.، "تحلیل استاتیکی سازه‏های خاکی فولادی تحت اثر حرکت قطار"، سمینار دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران، 1386.
]16 [   سازمان برنامه و بودجه، "دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه آهن سریع‏السیر"، نشریه شماره 394، معاونت فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی، تهران، ایران، 1374.
]17[    ذاکری، ج. ع.، رضازاده، م.، " روش‏های نگهداری خط آهن"، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران، 1385.