نویسنده = ������������������ ����������
ارائه نوعی اتصال تیر به ستون بتنی پیش‌ساخته و مقایسه آن با اتصالات رایج

دوره 48.2، شماره 91، شهریور 1397، صفحه 1-15

جمشید اسماعیلی؛ سیدنیرم آهوقلندری؛ مسعود فرزام