نویسنده = ���������� ������������ ����������
تحلیل عدم قطعیت منحنی‌های دبی-‌ اشل در رودخانه‌‌ها

دوره 52.1، شماره 106، خرداد 1401، صفحه 157-167

10.22034/jcee.2020.11115

سجاد محمدزاده وطن چی؛ محمود فغفور مغربی


کاربرد روش اندازه‌گیری گرهی فشار در شناسایی نشت

دوره 47.2، شماره 87، شهریور 1396، صفحه 53-62

محمد عطاری؛ محمود فغفور مغربی؛ علی رضا منوریان


برآورد دانه‏ بندی و نحوه گسترش رسوب در مقطع خروجی و کف حوضچه ته ‏نشینی با استفاده از مدل اولری- لاگرانژی

دوره 42.3، شماره 68، آذر 1391، صفحه 27-37

---

محمود فغفور مغربی؛ حسین غفاریان روح پرور؛ علی نصیریان