کاربرد روش اندازه‌گیری گرهی فشار در شناسایی نشت

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران دانشگاه فردوسی

2 مدیر گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

چکیده

در حال حاضر هدر رفت آب به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است. از طرفی تقاضا برای آب در حال افزایش است. این مسأله مدیریت تقاضا و اصلاح الگو مصرف را ضروری ساخته است. از مهم­ترین روش­های مدیریت مصرف، کاهش آب به حساب نیامده می­باشد. در این مقاله یک ایده جدید جهت تعیین موقعیت و مقدار نشت در شبکه­های توزیع آب با استفاده از تحلیل اختلاف فشارهای گرهی در حالت نشت دار و بدون نشت معرفی می­شود. نتایج نشان می­دهد که این روش می­تواند با حداقل برداشت اطلاعات هیدرولیکی از نوع فشارها، علاوه بر تعیین موقعیت نشت­های موجود گرهی، گرهی که نشت بیشتر را دارد و همچنین مقدار دقیق نشت را شناسایی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Nodal Pressure Measurement to Leakage Detection

نویسندگان [English]

  • Mohammad Attari 1
  • Mahmoud Maghrebi 2
  • Alireza Monavarian 3
1 ferdowsi university of mashhad
2 Head of Civil Eng. Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad
3 Civil Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Water loss has been changed into a global concern in recent decades [1]. Since water demand has been increased, it is necessary to manage its consumption patterns to overcome this problem. The most important part of managing water consumption, is to decrease the water loss. In this paper a new idea has been presented to detect the leakage location and its quantity in a water distribution network, using nodal pressures analyzes in two cases of with and without leakage discharges. The results have shown that this method not only can determine the location of leaky node, but also the leakage quantity, by using nodal pressure data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leakage detection
  • pressure measurement
  • nodal pressure
  • water distribution network
تجریشی م، ابریشم­چی ا، 1383، "مدیریت تقاضای منابع آب در کشور"، پذیرفته شده در اولین همایش روش­های پیشگیری از اتلاف منابع ملی.
سلطانی­اصل م، فغفورمغربی م، "مدیریت هوشمند فشار به منظور کاهش نشت در شبکه­های آبرسانی، مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهد"، مجله آب و فاضلاب، (1388)، شماره 3.
سلطانی ج، محمدرضاپور طبری م، "تعیین عوامل مؤثر بر نرخ شکست لوله­ها در شبکه­های توزیع آب با استفاده از تلفیق شبکه­های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنیک"، نشریه آب و فاضلاب، (1391)، شماره 3.
شرکت آب و فاضلاب کشور، 1389، "آمار و اطلاعات شرکت­های آب و فاضلاب روستایی"، گزارش پایان سال 89.
فغفورمغربی م، حسن­زاده ی، یزدانی س، 1391، "کالیبراسیون مدل­های شبکه توزیع آب شهری با استفاده از روش بهینه­یابی کلونی مورچه­ها"، فصل­نامه علمی-پژوهشی آب و فاضلاب اصفهان، ش. 85.
نشریه "راهنمای شناخت و بررسی عوامل مؤثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن"، شماره 308-الف، (1389).
Campisano A, Creaco E, Modica C, “RTC of Valves for Leakage Reduction in Water Supply Network”, Journal WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT (2010) 136: 1(138). 
Internal World Bank, Report (2004).
Li W, Ling W, Liu S, Zhao J, Liu R, Chen Q, Qiang Z, Qu J, “Development of system for detection, early warning, and control of pipeline leakage in drinking water distribution: A case study”, Journal Environmental Science (2011), 23(11) 1816-1822.
Marunga A, Hoko Z, Kaseke E, “Pressure management as a leakage reduction and water demand management tool: The case of the City of Mutare, Zimbabwe”, Journal Physics and Chemistry of the Earth 31 (2006) 763-770.
Nicolini M, Giacomello C, Ded K, “Calibration and Optimal Leakage Management for a Real Water Distribution Network”, Journal Water Resources Planning and Management (2011) 134-142.
Perez R, Puig V, Pascual J, Quevedo J, Landeros E, Peralta A, “Methodology for leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks”, Journal Control Engineering Practice 19 (2011) 1157-1167.
Poulakis Z, Valougeorgis D, Papadimitriou C, (2003), “Leakage detection in water pipe networks using a Bayesian probabilistic framework”, Probabilistic Engineering Mechanics. 18: pp. 315-327.
The New Zealand Water and Waste Association Wairoa Aotearoa (2009), “Modeling special interest group”, national modeling guidelines, “Water Distributtion Network Modeling”. Draft version 01 revision 04, April 2009.