نویسنده = محمد چرختاب بسیم
بررسی تأثیر ناکاملی های هندسی بر رفتار خرابی نبشی های تحت اثر نیروی فشاری در دکل های مشبک خطوط انتقال نیرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

10.22034/ceej.2024.60562.2329

علی اصغر ذکاوتی؛ کریم عابدی؛ محمدرضا چناقلو؛ محمد چرختاب بسیم