نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبخوان دشت اردبیل برآورد تغذیه طبیعی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش CRD [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 115-124]
 • آب‌دهی ویژه برآورد تغذیه طبیعی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش CRD [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 115-124]

ا

 • ارتفاع موج برآورد شیب منطقه یورش امواج در منطقه ساحلی نور در فصل سرد [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 77-85]
 • الیاف FRP تأثیر استفاده از الیاف FRP بر شاخص خسارت، سطوح عملکرد لرزه‏ای و شکل ‏پذیری ستون‏ های دایره ‏ای شکل پایه پل‏ ها با استفاده از تحلیل ‏های NSP و IDA [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 125-137]
 • الیاف پلی‌الفین ارزیابی مقاومت ضربه ای بتن ژئوپلیمر سرباره ای حاوی نانوسیلیس و الیاف پلی الفین تحت حرارت [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 87-101]
 • الگوریتم پخش موج با دقت بالا اعمال روش پخش موج با دقت بالا در مدلسازی عددی جریان ترافیک کلان‌نگر براساس رفتار فیزیولوژیکی- روان‌شناختی [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 1-12]
 • الگوریتم سینوس- کسینوس استفاده از دو الگوریتم بهینه‌سازی هوشمند در تخمین تنش مؤثر خاک‌های غیراشباع [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 199-210]
 • الگوریتم فاخته حل مسئله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم فاخته [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 187-197]
 • الگوریتم گرگ خاکستری استفاده از دو الگوریتم بهینه‌سازی هوشمند در تخمین تنش مؤثر خاک‌های غیراشباع [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 199-210]
 • الگوریتم های فراابتکاری حل مسئله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم فاخته [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 187-197]
 • انتخاب پیمانکار بهینه‌سازی فرآیند انتخاب پیمانکار در قانون مناقصات ایران با روش ویکور(مطالعه موردی: صنعت آب استان آذربایجان‌شرقی) [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 13-30]
 • انرژی شکست مطالعه اثر دوده‌ سیلیسی بر روی چقرمگی و انرژی شکست بتن خود تراکم سبک [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 139-151]

ب

 • بتن خود تراکم سبک مطالعه اثر دوده‌ سیلیسی بر روی چقرمگی و انرژی شکست بتن خود تراکم سبک [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 139-151]
 • بتن ژئوپلیمر ارزیابی مقاومت ضربه ای بتن ژئوپلیمر سرباره ای حاوی نانوسیلیس و الیاف پلی الفین تحت حرارت [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 87-101]

پ

 • پارامتر تنش مؤثر استفاده از دو الگوریتم بهینه‌سازی هوشمند در تخمین تنش مؤثر خاک‌های غیراشباع [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 199-210]
 • پی باکت تک پایه شبیه‌سازی سه بعدی پی باکت توربین بادی فراساحلی تحت شرایط بارگذاری یکنواخت [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 31-41]
 • پروژهEPC شناسایی و تحلیل دعاوی متداول بین مشارکت های مشاوران و پیمانکاران در قراردادهایEPC به روش AHP [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 153-160]
 • پهنه آبی ارتباط تغییرات پهنه آبی و پوشش گیاهی در شرق دریاچه ارومیه با پدیده ریزگردها [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 44-54]

ت

 • تثبیت بررسی رفتار مقاومتی تثبیت خاک‌های مارن و لایروبی با سرباره‌های فولادی کوره‌‌ قوس الکتریکی و کوره اکسیژن [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 55-66]
 • تحلیل روند ارتباط تغییرات پهنه آبی و پوشش گیاهی در شرق دریاچه ارومیه با پدیده ریزگردها [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 44-54]
 • تحلیل همبستگی ارتباط تغییرات پهنه آبی و پوشش گیاهی در شرق دریاچه ارومیه با پدیده ریزگردها [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 44-54]
 • تخصیص منابع حل مسئله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم فاخته [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 187-197]
 • تخمین غیرمستقیم استفاده از دو الگوریتم بهینه‌سازی هوشمند در تخمین تنش مؤثر خاک‌های غیراشباع [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 199-210]
 • تراشه آسفالت بررسی خصوصیات دوامی مخلوط های اساسی تثبیت‌شده با سیمان حاوی تراشه آسفالت در سیکل های تر و خشک شدن [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 175-185]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره بهینه‌سازی فرآیند انتخاب پیمانکار در قانون مناقصات ایران با روش ویکور(مطالعه موردی: صنعت آب استان آذربایجان‌شرقی) [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 13-30]
 • تغییر اقلیم استخراج منحنی‌های شدت- مدت- فراوانی به‌کمک نظریه فرکتال و ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر آن (مطالعه موردی: بوشهر) [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 103-113]
 • تقاضای شکل ‏پذیری لرزه ‏ای تأثیر استفاده از الیاف FRP بر شاخص خسارت، سطوح عملکرد لرزه‏ای و شکل ‏پذیری ستون‏ های دایره ‏ای شکل پایه پل‏ ها با استفاده از تحلیل ‏های NSP و IDA [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 125-137]
 • توربین بادی فراساحلی شبیه‌سازی سه بعدی پی باکت توربین بادی فراساحلی تحت شرایط بارگذاری یکنواخت [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 31-41]
 • تئوری فرکتال استخراج منحنی‌های شدت- مدت- فراوانی به‌کمک نظریه فرکتال و ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر آن (مطالعه موردی: بوشهر) [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 103-113]

چ

 • چقرمگی شکست مطالعه اثر دوده‌ سیلیسی بر روی چقرمگی و انرژی شکست بتن خود تراکم سبک [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 139-151]
 • چکش افتان ارزیابی مقاومت ضربه ای بتن ژئوپلیمر سرباره ای حاوی نانوسیلیس و الیاف پلی الفین تحت حرارت [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 87-101]

ح

 • حل‌کننده ریمان اعمال روش پخش موج با دقت بالا در مدلسازی عددی جریان ترافیک کلان‌نگر براساس رفتار فیزیولوژیکی- روان‌شناختی [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 1-12]

خ

 • خاک غیراشباع استفاده از دو الگوریتم بهینه‌سازی هوشمند در تخمین تنش مؤثر خاک‌های غیراشباع [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 199-210]
 • خاک لایروبی بررسی رفتار مقاومتی تثبیت خاک‌های مارن و لایروبی با سرباره‌های فولادی کوره‌‌ قوس الکتریکی و کوره اکسیژن [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 55-66]

د

 • دریاچه ارومیه ارتباط تغییرات پهنه آبی و پوشش گیاهی در شرق دریاچه ارومیه با پدیده ریزگردها [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 44-54]
 • دوام مخلوط بررسی خصوصیات دوامی مخلوط های اساسی تثبیت‌شده با سیمان حاوی تراشه آسفالت در سیکل های تر و خشک شدن [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 175-185]
 • دوده‌ سیلیسی مطالعه اثر دوده‌ سیلیسی بر روی چقرمگی و انرژی شکست بتن خود تراکم سبک [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 139-151]

ر

 • روش CRD برآورد تغذیه طبیعی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش CRD [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 115-124]
 • روش اجزاء محدود شبیه‌سازی سه بعدی پی باکت توربین بادی فراساحلی تحت شرایط بارگذاری یکنواخت [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 31-41]
 • روش تحلیلی AHP شناسایی و تحلیل دعاوی متداول بین مشارکت های مشاوران و پیمانکاران در قراردادهایEPC به روش AHP [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 153-160]
 • روش موج شار اعمال روش پخش موج با دقت بالا در مدلسازی عددی جریان ترافیک کلان‌نگر براساس رفتار فیزیولوژیکی- روان‌شناختی [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 1-12]
 • روش ویکور بهینه‌سازی فرآیند انتخاب پیمانکار در قانون مناقصات ایران با روش ویکور(مطالعه موردی: صنعت آب استان آذربایجان‌شرقی) [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 13-30]

ز

 • زﻣﺎن بندی فعالیت ها حل مسئله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم فاخته [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 187-197]

س

 • ساحل نور برآورد شیب منطقه یورش امواج در منطقه ساحلی نور در فصل سرد [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 77-85]
 • سختی بررسی آزمایشگاهی تأثیر لایه نازک افقی بر ظرفیت باربری پی دایره‌ای در خاک ماسه‌ای [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 67-76]
 • سرباره BOF بررسی رفتار مقاومتی تثبیت خاک‌های مارن و لایروبی با سرباره‌های فولادی کوره‌‌ قوس الکتریکی و کوره اکسیژن [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 55-66]
 • سرباره EAF بررسی رفتار مقاومتی تثبیت خاک‌های مارن و لایروبی با سرباره‌های فولادی کوره‌‌ قوس الکتریکی و کوره اکسیژن [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 55-66]
 • سرباره کوره آهن‌گدازی ارزیابی مقاومت ضربه ای بتن ژئوپلیمر سرباره ای حاوی نانوسیلیس و الیاف پلی الفین تحت حرارت [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 87-101]
 • سطوح عملکردی تأثیر استفاده از الیاف FRP بر شاخص خسارت، سطوح عملکرد لرزه‏ای و شکل ‏پذیری ستون‏ های دایره ‏ای شکل پایه پل‏ ها با استفاده از تحلیل ‏های NSP و IDA [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 125-137]

ش

 • شاخص خسارت تأثیر استفاده از الیاف FRP بر شاخص خسارت، سطوح عملکرد لرزه‏ای و شکل ‏پذیری ستون‏ های دایره ‏ای شکل پایه پل‏ ها با استفاده از تحلیل ‏های NSP و IDA [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 125-137]
 • شیب برآورد شیب منطقه یورش امواج در منطقه ساحلی نور در فصل سرد [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 77-85]
 • شبیه سازی عددی شبیه‌سازی سه بعدی پی باکت توربین بادی فراساحلی تحت شرایط بارگذاری یکنواخت [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 31-41]

ظ

 • ظرفیت باربری نهایی بررسی آزمایشگاهی تأثیر لایه نازک افقی بر ظرفیت باربری پی دایره‌ای در خاک ماسه‌ای [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 67-76]
 • ظرفیت شکل ‏پذیری تأثیر استفاده از الیاف FRP بر شاخص خسارت، سطوح عملکرد لرزه‏ای و شکل ‏پذیری ستون‏ های دایره ‏ای شکل پایه پل‏ ها با استفاده از تحلیل ‏های NSP و IDA [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 125-137]

ق

 • قراردهای کارفرما و پیمانکار شناسایی و تحلیل دعاوی متداول بین مشارکت های مشاوران و پیمانکاران در قراردادهایEPC به روش AHP [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 153-160]
 • قطر رسوب برآورد شیب منطقه یورش امواج در منطقه ساحلی نور در فصل سرد [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 77-85]

ک

 • کسر آبیاری برآورد تغذیه طبیعی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش CRD [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 115-124]
 • کسر بارندگی برآورد تغذیه طبیعی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش CRD [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 115-124]
 • کنترل چند پروژه ای حل مسئله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم فاخته [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 187-197]

گ

 • گردوغبار ارتباط تغییرات پهنه آبی و پوشش گیاهی در شرق دریاچه ارومیه با پدیده ریزگردها [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 44-54]
 • گرمایش جهانی استخراج منحنی‌های شدت- مدت- فراوانی به‌کمک نظریه فرکتال و ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر آن (مطالعه موردی: بوشهر) [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 103-113]

ل

 • لایه نازک ضعیف بررسی آزمایشگاهی تأثیر لایه نازک افقی بر ظرفیت باربری پی دایره‌ای در خاک ماسه‌ای [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 67-76]
 • لایه نازک قوی بررسی آزمایشگاهی تأثیر لایه نازک افقی بر ظرفیت باربری پی دایره‌ای در خاک ماسه‌ای [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 67-76]

م

 • مارن بررسی رفتار مقاومتی تثبیت خاک‌های مارن و لایروبی با سرباره‌های فولادی کوره‌‌ قوس الکتریکی و کوره اکسیژن [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 55-66]
 • ماسه شبیه‌سازی سه بعدی پی باکت توربین بادی فراساحلی تحت شرایط بارگذاری یکنواخت [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 31-41]
 • محصور‏شدگی تأثیر استفاده از الیاف FRP بر شاخص خسارت، سطوح عملکرد لرزه‏ای و شکل ‏پذیری ستون‏ های دایره ‏ای شکل پایه پل‏ ها با استفاده از تحلیل ‏های NSP و IDA [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 125-137]
 • مدیریت پروژه‌های ساخت بهینه‌سازی فرآیند انتخاب پیمانکار در قانون مناقصات ایران با روش ویکور(مطالعه موردی: صنعت آب استان آذربایجان‌شرقی) [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 13-30]
 • مدل فیزیکی بررسی آزمایشگاهی تأثیر لایه نازک افقی بر ظرفیت باربری پی دایره‌ای در خاک ماسه‌ای [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 67-76]
 • مدل‌های جریان ترافیک کلان‌نگر مرتبه دوم اعمال روش پخش موج با دقت بالا در مدلسازی عددی جریان ترافیک کلان‌نگر براساس رفتار فیزیولوژیکی- روان‌شناختی [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 1-12]
 • مسئله تسطیح منابع حل مسئله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم فاخته [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 187-197]
 • مقاومت تسلیم تأثیر استفاده از الیاف FRP بر شاخص خسارت، سطوح عملکرد لرزه‏ای و شکل ‏پذیری ستون‏ های دایره ‏ای شکل پایه پل‏ ها با استفاده از تحلیل ‏های NSP و IDA [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 125-137]
 • مقاومت تک محوری بررسی رفتار مقاومتی تثبیت خاک‌های مارن و لایروبی با سرباره‌های فولادی کوره‌‌ قوس الکتریکی و کوره اکسیژن [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 55-66]
 • مقاومت فشاری بررسی خصوصیات دوامی مخلوط های اساسی تثبیت‌شده با سیمان حاوی تراشه آسفالت در سیکل های تر و خشک شدن [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 175-185]
 • مقاومت کششی بررسی خصوصیات دوامی مخلوط های اساسی تثبیت‌شده با سیمان حاوی تراشه آسفالت در سیکل های تر و خشک شدن [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 175-185]
 • مناقصه بهینه‌سازی فرآیند انتخاب پیمانکار در قانون مناقصات ایران با روش ویکور(مطالعه موردی: صنعت آب استان آذربایجان‌شرقی) [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 13-30]
 • منحنی‌های IDF استخراج منحنی‌های شدت- مدت- فراوانی به‌کمک نظریه فرکتال و ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر آن (مطالعه موردی: بوشهر) [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 103-113]
 • منحنی‌های شدت- مدت- فراوانی استخراج منحنی‌های شدت- مدت- فراوانی به‌کمک نظریه فرکتال و ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر آن (مطالعه موردی: بوشهر) [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 103-113]
 • منطقه یورش امواج برآورد شیب منطقه یورش امواج در منطقه ساحلی نور در فصل سرد [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 77-85]
 • مونوفرکتال استخراج منحنی‌های شدت- مدت- فراوانی به‌کمک نظریه فرکتال و ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر آن (مطالعه موردی: بوشهر) [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 103-113]

ن

 • نانوسیلیس ارزیابی مقاومت ضربه ای بتن ژئوپلیمر سرباره ای حاوی نانوسیلیس و الیاف پلی الفین تحت حرارت [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 87-101]

و

 • ویژگی‌های مکانیکی مطالعه اثر دوده‌ سیلیسی بر روی چقرمگی و انرژی شکست بتن خود تراکم سبک [53.1، شماره 110، 1402، صفحه 139-151]