نمایه نویسندگان

ا

 • اباذری اسفهلان، فرناز مدل‌سازی و تحلیل استاتیکی خرپاهای پارامتری دو بعدی به روش گرافیک استاتیک [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 69-82]
 • احمدی، جمال The Effect of Initial Temperature of Self-Compacting Concrete on Its Long-Term Mechanical Properties [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 182-191]
 • اکبری حامد، آرش ارزیابی و مقایسه رفتار سازه‌ای اتصال نوین تیر- ستون خودمرکزگرای دارای میراگر اصطکاکی با اتصالات موجود [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 215-224]
 • امینی، حمیدرضا The Effect of Initial Temperature of Self-Compacting Concrete on Its Long-Term Mechanical Properties [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 182-191]

ب

 • بابائیان امینی، علیرضا Sustainable and Eco-Friendly Use of Clay Brick Waste as an Alumina-Silicate Base and Different Fillers for Geopolymer Brick Production [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 192-205]
 • بازرگان، جلال محاسبه عمق جریان خروجی از محیط متخلخل درشت‌دانه با جریان شعاعی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 128-133]

پ

 • پاشایی، امیرحسین میزان رسوب در ستون‌های زهکش ماسه‌ای بعد از انجام زهکشی در خاک [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 37-45]

ت

 • تاجدینی، فرشید تحلیل عوامل مؤثر بر استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی با استفاده از مدل لوجیت دوگانه (مطالعه موردی: شهر تهران) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 134-150]
 • توکلی، مهران انتخاب روش‌ تحویل در پروژه‌های ساخت از دیدگاه نظریه اقتصاد هزینه مبادله [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 151-168]

ج

 • جدیری، محمد رضا تحلیل رفتار مکانیکی- حرارتی شمع‌های مبدل حرارت با مدل سازی عددی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 46-59]
 • جمشیدی، شروین ارزیابی و مقایسه عملکرد برکه‌های اختیاری سری و موازی در تصفیه فاضلاب شهری (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب دلیجان) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 10-22]

چ

 • چناقلو، محمدرضا ارزیابی و مقایسه رفتار سازه‌ای اتصال نوین تیر- ستون خودمرکزگرای دارای میراگر اصطکاکی با اتصالات موجود [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 215-224]

ح

 • حداد، عبدالحسین میزان رسوب در ستون‌های زهکش ماسه‌ای بعد از انجام زهکشی در خاک [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 37-45]
 • حسینی، سید مجتبی بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر میزان انحلال و مقاومت فشاری تک‌محوری مصالح حاوی ژیپس (مطالعه موردی: سد مراش زنـجان) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 206-214]
 • حسینیان، سید مهدی انتخاب روش‌ تحویل در پروژه‌های ساخت از دیدگاه نظریه اقتصاد هزینه مبادله [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 151-168]

د

 • دانشفراز، رسول ارزیابی تأثیر تغییرات هندسه و موقعیت آستانه بر ضریب دبی دریچه کشویی عمودی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 117-127]
 • دهقان بنادکی، علی تحلیل عوامل مؤثر بر استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی با استفاده از مدل لوجیت دوگانه (مطالعه موردی: شهر تهران) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 134-150]

ر

 • رحیم پور، حامد Sustainable and Eco-Friendly Use of Clay Brick Waste as an Alumina-Silicate Base and Different Fillers for Geopolymer Brick Production [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 192-205]
 • رضایی فرعی، امیر حسن تحلیل رفتار مکانیکی- حرارتی شمع‌های مبدل حرارت با مدل سازی عددی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 46-59]
 • رمضانیلر، مهرداد پیش بینی و ارزیابی عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله با بکارگیری روش های بردار پشتیبان ماشین و رگرسیون قوسی تحت موج [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 1-9]
 • روشنگر، کیومرث پیش بینی و ارزیابی عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله با بکارگیری روش های بردار پشتیبان ماشین و رگرسیون قوسی تحت موج [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 1-9]

ز

 • زارعی، محمدعلی ارزیابی و مقایسه عملکرد برکه‌های اختیاری سری و موازی در تصفیه فاضلاب شهری (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب دلیجان) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 10-22]

س

 • سیاوش نیا، مهدی بررسی اثر جایگزینی زئولیت و خاکستر سبوس برنج با کانی های مختلف رسی بر رفتار خاک های آلوده [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 93-105]
 • سربلند، بابک تحقیقات آزمایشگاهی و عددی رفتار پوسته های استوانه ای جدار نازک با مصالح GFRP تحت اثر بار دندانه ای [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 169-181]
 • سعیدی رضوی، بهزاد The Effect of Initial Temperature of Self-Compacting Concrete on Its Long-Term Mechanical Properties [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 182-191]
 • سعیدزاده، مهسا ارزیابی و مقایسه رفتار سازه‌ای اتصال نوین تیر- ستون خودمرکزگرای دارای میراگر اصطکاکی با اتصالات موجود [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 215-224]
 • سهیلی فر، مهشید ارزیابی روابط میان سنجنده های Landsat8 و Sentinel2 و داده های میدانی در تخمین پارامترهای کیفی آب مصب رودخانه چالوس [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 83-92]

ش

 • شفیع ناییبی، شیما پیش بینی و ارزیابی عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله با بکارگیری روش های بردار پشتیبان ماشین و رگرسیون قوسی تحت موج [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 1-9]
 • شهامت، ابوالفضل مدل سازی عددی پاسخ دینامیکی و اثر زلزله های حوزه دور و نزدیک بر ایستگاه مترو واقع در مجاورت گسل (مطالعه موردی: ایستگاه های خط 2 مترو تبریز) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 106-116]
 • شهبازی، یاسر مدل‌سازی و تحلیل استاتیکی خرپاهای پارامتری دو بعدی به روش گرافیک استاتیک [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 69-82]
 • شوکتی، حسین تحقیقات آزمایشگاهی و عددی رفتار پوسته های استوانه ای جدار نازک با مصالح GFRP تحت اثر بار دندانه ای [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 169-181]

ص

 • صادقیان، جلال محاسبه عمق جریان خروجی از محیط متخلخل درشت‌دانه با جریان شعاعی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 128-133]
 • صباغیان، طاها مدل‌سازی و تحلیل استاتیکی خرپاهای پارامتری دو بعدی به روش گرافیک استاتیک [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 69-82]

ع

 • عبادزاده، پریسا ارزیابی تأثیر تغییرات هندسه و موقعیت آستانه بر ضریب دبی دریچه کشویی عمودی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 117-127]
 • عباس نژاد، علیرضا مدل سازی عددی پاسخ دینامیکی و اثر زلزله های حوزه دور و نزدیک بر ایستگاه مترو واقع در مجاورت گسل (مطالعه موردی: ایستگاه های خط 2 مترو تبریز) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 106-116]
 • عیدی، مجتبی کنترل سازه با استفاده از روش مود لغزشی با کنترل بنگ- بنگ تحت اثر زلزله [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 60-68]
 • عساکره، عادل میزان رسوب در ستون‌های زهکش ماسه‌ای بعد از انجام زهکشی در خاک [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 37-45]
 • عطارزاده، علی حذف آلاینده 4- نیتروفنول به روش راکتور بیولوژیکی بستر متحرک با مدیایBee Cell 2000 و مطالعه شوک‌پذیری راکتور [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 23-36]

غ

 • غفاری، امیرحسین کنترل سازه با استفاده از روش مود لغزشی با کنترل بنگ- بنگ تحت اثر زلزله [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 60-68]
 • غفارزاده، حسین کنترل سازه با استفاده از روش مود لغزشی با کنترل بنگ- بنگ تحت اثر زلزله [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 60-68]

ف

 • فرشباف آقاجانی، حامد تحلیل رفتار مکانیکی- حرارتی شمع‌های مبدل حرارت با مدل سازی عددی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 46-59]
 • فهمی، احمد Sustainable and Eco-Friendly Use of Clay Brick Waste as an Alumina-Silicate Base and Different Fillers for Geopolymer Brick Production [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 192-205]

ق

 • قادری، مهدی حذف آلاینده 4- نیتروفنول به روش راکتور بیولوژیکی بستر متحرک با مدیایBee Cell 2000 و مطالعه شوک‌پذیری راکتور [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 23-36]
 • قنبری پرمهر، عبادت ارزیابی روابط میان سنجنده های Landsat8 و Sentinel2 و داده های میدانی در تخمین پارامترهای کیفی آب مصب رودخانه چالوس [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 83-92]

گ

 • گوهررخی، علی The Effect of Initial Temperature of Self-Compacting Concrete on Its Long-Term Mechanical Properties [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 182-191]

ل

 • لطف الهی یقین، محمد علی پیش بینی و ارزیابی عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله با بکارگیری روش های بردار پشتیبان ماشین و رگرسیون قوسی تحت موج [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 1-9]

م

 • مامقانی نژاد، مهران ارزیابی و مقایسه عملکرد برکه‌های اختیاری سری و موازی در تصفیه فاضلاب شهری (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب دلیجان) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 10-22]
 • محمدیان، مریم Sustainable and Eco-Friendly Use of Clay Brick Waste as an Alumina-Silicate Base and Different Fillers for Geopolymer Brick Production [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 192-205]
 • مرادخانی، مجید ارزیابی و مقایسه عملکرد برکه‌های اختیاری سری و موازی در تصفیه فاضلاب شهری (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب دلیجان) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 10-22]
 • مستشیری، مهیار The Effect of Initial Temperature of Self-Compacting Concrete on Its Long-Term Mechanical Properties [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 182-191]
 • معظمی، علیرضا بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر میزان انحلال و مقاومت فشاری تک‌محوری مصالح حاوی ژیپس (مطالعه موردی: سد مراش زنـجان) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 206-214]

ن

 • نصرتی، سید علیرضا بررسی اثر جایگزینی زئولیت و خاکستر سبوس برنج با کانی های مختلف رسی بر رفتار خاک های آلوده [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 93-105]
 • نگهدار، حسن بررسی اثر جایگزینی زئولیت و خاکستر سبوس برنج با کانی های مختلف رسی بر رفتار خاک های آلوده [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 93-105]
 • نگهدار، علیرضا بررسی اثر جایگزینی زئولیت و خاکستر سبوس برنج با کانی های مختلف رسی بر رفتار خاک های آلوده [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 93-105]
 • نوروزی، رضا ارزیابی تأثیر تغییرات هندسه و موقعیت آستانه بر ضریب دبی دریچه کشویی عمودی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 117-127]
 • نوروزی، هادی محاسبه عمق جریان خروجی از محیط متخلخل درشت‌دانه با جریان شعاعی [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 128-133]

ی

 • یزدان پناه، مهدی تحلیل عوامل مؤثر بر استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی با استفاده از مدل لوجیت دوگانه (مطالعه موردی: شهر تهران) [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 134-150]
 • یوسفی کبریا، داریوش ارزیابی روابط میان سنجنده های Landsat8 و Sentinel2 و داده های میدانی در تخمین پارامترهای کیفی آب مصب رودخانه چالوس [53.3، شماره 112، 1402، صفحه 83-92]