تحلیل پایداری چلیک فضاکار دولایه با ابزار محدودگر نیروی آکاردئونی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

سازه ­های فضاکار به گروهی از سازه­ها اطلاق می ­شود که عملکرد غالب سه ­بعدی دارند. این سازه­ ها مزایای متعددی دارند که از آن جمله می­توان به وزن کم، سرعت و سهولت اجرا و زیبایی اشاره کرد. علیرغم این مزایا، سازه­های فضاکار از مشکل خرابی پیش­رونده رنج می­ برند. خرابی پیش­رونده در این نوع سازه­ ها عمدتاً به دلیل کمانش اعضای فشاری اتفاق می­افتد. به منظور اصلاح رفتار تند پس­کمانشی اعضای فشاری در سازه­ های فضاکار، ایده استفاده از ابزارهای محدودگر نیرو مطرح شده و نمونه­ هایی نیز در مقیاس آزمایشگاهی ساخته شده است. عدم تأمین نیروی حدی کافی و همچنین صعوبت اجرا در عمل را می­توان از جمله مواردی برشمرد که باعث شده است تا به حال استفاده عملی از ابزارهای محدودگر نیرو ممکن نشود. به منظور جبران این ناکارآمدی و همچنین بهبود مشخصه ­های رفتاری ابزار محدودگر نیرو، در این مطالعه ابزار محدودگر نیروی آکاردئونی معرفی شده است. این ابزارکه با الهام از بادبند ضد کمانش طراحی شده، در مطالعه حاضر مورد طراحی، ساخت و آزمایش قرار گرفته است. به منظور بررسی تأثیر ابزار محدودگر نیروی آکاردئونی بر پایداری شبکه دولایه مطالعات عددی توسط نرم افزار المان محدود ABAQUS انجام شده است. مطالعات عددی شامل مطالعات پارامتریک با در نظر گرفتن نسبت طول به دهانه و نسبت ارتفاع به دهانه در چلیک ­های دولایه است. نتایج نشان می­دهد که استفاده از ابزار محدودگر نیروی آکاردئونی در تمامی مدل های شبیه ­سازی شده در مطالعه حاضر، منجر به بهبود قابل ملاحظه در رفتار پایداری چلیک دولایه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stability Analysis of Double Layer Barrel Vaults Equipped with Accordion Force Limiting Device

نویسندگان [English]

  • Karim Abedi
  • Maryam Poursharifi
  • Mohammad Reza Chenaghlou
Faculty of Civil Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz 51335-1996, Iran
چکیده [English]

Space structures are the best solution for covering large areas with few or no intermediate supports. These structures have advantages such as light weight, delicate appearance and ease of erection. Despite these advantages, space structures suffer from progressive collapse due to buckling of compression members. In order to prevent the progressive collapse and improve the double layer space structure’s response, several mechanisms have been developed including force limiting devices (FLDs). The available FLDs have never been practically applied to space structures due to serious drawbacks. To improve the previous FLD’s performance, an innovative type of force limiting device is introduced in this study. This force limiting device which is entitled as Accordion Force Limiting Device (AFLD) is designed based on the idea of buckling restrained braces (BRB). To evaluate the efficiency of this new device, a whole steel accordion force limiting device is designed and constructed to be tested under uniaxial compressive loading. Numerical models are also developed to investigate the effect of applying AFLD on stability of double layer barrel vaults. A parametric study is carried out to study the effect of AFLD, considering Length to span ratio and rise to span ratio in double layer barrel vaults. Results indicated that applying AFLD to critical compression members improves the stability behavior noticeably.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accordion force limiting device
  • Double layer barrel vault
  • Stability analysis
  • FE analysis
  • Buckling
عابدی ک، شکسته ­بند ب، "تحلیل پایداری سازه ­های فضاکار"، دانشگاه صنعتی سهند، 1387.
Abedi K, Parke GAR, “Investigation into the behavior of ductile Multi- Tubular force limiting device”, Iranian Journal of Science and Technology, 2007, 31 (B2) 249-255.
Bai L, Zhang Y, “Collapse fragility assessment of Steel roof framings with Force Limiting Devices Under transient wind loading”, Journal of Frontiers of Structural and Civil Engineering, 2012, 6 (3), 199-209.
El-sheikh A, “Effect of force limiting devices on behavior of space trusses”, Engineering Structures, 1999, 21, 34-44.
Genna F, Gelfi P, “Analysis of the lateral thrust in bolted steel buckling restrained braces. I: Experimental and numerical results”, Structural Engineering, 2012, 138 (10), 1231-1243.
Hanaor A, Marsh C, Parke GAR, “Modification of behavior of double-layer Grids: overview”, Structural Engineering, ASCE, 115 (5), 1571-1576, 1989.
Hanaor A, Schmidt LC, “Space truss studies with force limiting devices”, Journal of Structural Division, ASCE, 1980, 106 (ST11), 2313-2329.
Mukai H, Wada A, Watanable A, Iwata M,  “Ductile Truss Structures and Scaled Model Experiment”, 4th International Conference on Space Structures, Surrey, UK, 5-10 September, 1993.
Parke GAR, “The behavior of space trusses incorporating novel compression members”, PhD Thesis, University of Surrey, Surrey, UK, 1988.
Schmidt LC, Hanaor A, “Force limiting devices in space trusses.” Journal of Structural Division, ASCE, 1979, 105 (ST5), 939-951.
Watanabe A, Hitomi Y, Yaeki E, Wada A, Fujimoto M, “Properties of brace encased in buckling- restraining concrete and steel tube”, 9th World Conference on Earthquake Engineering, Tokyo, Japan, 1988.