تعیین مدل تحلیلی اصلاح شده عملکرد هیدرولیکی پمپ‌های ضربه قوچی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول

چکیده

در این پژوهش مدل تحلیلی حاکم بر عملکرد هیدرولیکی پمپ‌های ضربه قوچی در مرحله پمپاژ اصلاح شده است. بدین منظور با بررسی تغییرات سرعت جریان در لوله تغذیه در مقابل زمان، مراحل کارکرد پمپ به سه بخش شتاب­گیری، پمپاژ و رخداد جریان برگشتی تقسیم گردید. سپس با غیرخطی در نظر گرفتن افت سرعت در بخش پمپاژ، اصلاحات مورد نظر در مدل تحلیلی اعمال شد. علاوه بر آن اثر تغییر حجم بدنه پمپ و الاستیسیته دیسک سوپاپ تکانه نیز در مدل تحلیلی پیشنهادی درنظر گرفته شده است. به منظور ارزیابی نتایج حاصل از مدل تحلیلی، یک مدل فیزیکی از پمپ ضربه قوچی با قطر 51 میلی­متر ساخته شد. مقایسه نتایج حاکی از آن است که غیرخطی در نظر گرفتن افت سرعت در مرحله پمپاژ منجر به افزایش دقت مدل تحلیلی تا میزان سه درصد در مقایسه با تئوری بسته شدن خطی و 14 درصد در مقایسه با آنی بسته شدن سوپاپ تکانه جهت پیش‌بینی راندمان پمپ ضربه قوچی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine of Modified Analytical Model of Hydraulic Performance of Ram-Pumps

نویسندگان [English]

  • Reza Fatahi-Alkouhi
  • Babak Lashkar-Ara
Department of Civil Engineering, Jundi-Shapur University of Technology
چکیده [English]

Hydraulic Ram pump is a device which works without any external energy, and uses to pump water to a considerable height by using renewable energy of water hammer. Mechanism of ram pump cycle produces the water hammer phenomenon and managements of its energy for pumping water. Simple and inexpensive system, use of renewable energy and environmental sustainability, extended the hydraulic ram pump system in third world countries especially. The ram pump system has different component. The supply source of water including springs, rivers and natural streams, drive pipe with definite length and diameter and it has the task of transferring water from the supply source to the ram pump device, set of the ram pump consists two movable valves (impulse valve and delivery valve) and an air chamber. The delivery pipe has the task of transferring the pumping water to the tank storage. The ram pump performance is such that after doing the alternative cycle, a portion of input discharge is pumped to the delivery head.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical Model
  • Pumping
  • Ram Pump
  • Efficiency
فتاحی آلکوهی ر، "ارزیابی آزمایشگاهی اثر نسبت طول به قطر لوله تغذیه بر عملکرد پمپ ضربه قوچی"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، 1394.
Filipan V, Virag Z, “Mathematical modelling of a hydraulic ram pump system”, Strojniški vestnik Journal of Mechanical Engineering, 2003, 49, 137-149.
O'Brien MP, Gosline JE, “The Hydraulic Ram, by Morrough P. O'Brien and James E. Gosline”, University of California Press, 1933.
Lansford WM, Dugan WG, “An analytical and experimental study of the hydraulic ram”, University of Illinois bulletin, 1941, 38, 22.
Krol J, “The automatic hydraulic ram”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 1951, 165, 53-73.
Iversen H, “An analysis of the hydraulic ram”, Journal of Fluids Engineering, 1975, 97, 191-196.
Basfeld M, Müller EA, “The hydraulic ram”, Forschung im Ingenieurwesen, 1984, A 50, 141-147.
Tacke J, “Hydraulic rams; a comparative investigation", Report 88-1, 1988, TU Delft.
Young B, “Simplified analysis and design of the hydraulic ram pump”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, 1996, 210, 295-303.
Young B, “Design of homologous ram pumps”, Journal of fluids engineering, 1997, 119, 360-365.
Sheikh S, Handa CC, Ninawe AP, “Design methodology for hydraulic ram pump (hydram)”, International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, 2013, 2(4): 170-175.