تأثیر اعمال تنش‏ های برجا، مدل ‏سازی ناپیوستگی ‏ها و شرایط مرزی مناسب تکیه ‏گاه‏ های سنگی در تحلیل سدهای بتنی قوسی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز - دانشکده مهندسی عمران

2 دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند

3 دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تربیت مدرس

---

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of In-Situ Stresses, Discontinuities and Appropriate Rock Foundation Boundary Conditions in the Analysis of Concrete Arch Dams

نویسندگان [English]

  • Adel Ferdousi 1
  • Ahmad Reza Gharabaghi 2
  • Mohahmmad Taghi Ahmadi 3
  • Mohammad Reza Chenaghlou 2
  • Mehrdad Emami Tabrizi 2
2 Faculty of Civil Engineering, Sahand University of Technology
3 Faculty of Civil Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete arch dam
  • In-situ stresses
  • Rock discontinuity
  • Foundation boundary condition
  • Nonlinear FEM analysis
[1]        Ghaemian, M., Ghobarah, A., "Nonlinear Seismic Response of Concrete Gravity Dams with Dam-Reservoir Interaction", Engineering Structures, 1999, 21, 306-315.
[2]        Bouaanani, N., Ying Lu F., "Assessment of Potential-Based Fluid Finite Elements for Seismic Analysis of Dam–Reservoir Systems", Computers and Structures, 2009, 87, 206-224.
[3]        Fenves, G., Chopra, A., "Effects of Reservoir Bottom Absorption on Earthquake Response of Concrete Gravity Dams", Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 1983, 11, 809-829.
[4]        Tan, H., Chopra, A., "Dam-Foundation Rock Interaction Effects in Earthquake Response of Arch Dams", Journal of Structural Engineering, 1996, 122, 528-538.
[5]        Cheng, A., "Effects of Sediments on Earthquake Induced Reservoir Hydrodynamic Response", Journal of Engineering Mechanics, 1987, 112, 654-665.
[6]        Bougacha, S., Tassoulas, J. L., "Effects of Sedimentary Material on the Response of Concrete Gravity Dams", Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 1991, 20, 849-858.
[7]        Bougacha, S., Tassoulas, J., "Dam- Water- Sediment- Rock Systems: Seismic Analysis", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2006, 26, 680-693.
[8]        "Engineering Guidelines for the Evaluation of Hydropower Projects", Federal Energy Regulatory Commission Division of Dam Safety and Inspections, WashingtonDC, 1999, Chapter11- Arch Dams, pp 1-174.
[9]        Chuhan, Z., Jianwen, P., Jinting, W., "Influence of Seismic Input Mechanism s and Radiation Damping on Arch Dam Response", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2009, 29, 1282-1293.
[10]     Gdoutos, E. E., "Fracture Mechanics: Solid Mechanics and its Applications", Springer Dordrecht, Netherlands, 2005, pp 353-365.
[11]     Sheory. P. R., "Empirical Rock Failure Criteria", A. A. Balkema: Rotterdam. Netherlands, 176 pages, 1997.
[12]     Chen, W. F., Saleeb, A. F., "Constitutive Equations for Engineering Materials", Wiley Inter-science, New York, 1982, Vol, I, pp 580.
[13]     Mousavi, S. M., "Numerical Modeling of Jointed Rock Mass for Abutments of Concrete Arch Dams under Dynamic Loading", PhD Thesis, TarbiatModaresUniversity, Tehran, Iran, 2005.
[14]     Bakavoli, M. KH., "Seepage Effects on the Stability of Jointed Rock Mass In Arch Dam Foundation and Abutments", PhD Thesis, TarbiatModaresUniversity, Tehran, Iran, 2005.
[15]     Mojtahedi, S., Fenves, G. L., Reimer, R. B., "ADAP-88: A Computer Program for Nonlinear Earthquake Analysis of Concrete Arch Dams", Report No. UCB/SEMM-92/11, Structural Engineering, Mechanics and Materials; Department of Civil Engineering, University of California, Berkeley, USA, May, 1992.
[16]     Chavez, J. W., Fenves, G. L., "EAGD-SLIDE: A Computer Program for the Earthquake Analysis of Concrete Gravity Dams Including Base Sliding", Report No. UCB/SEMM-94/02, Structural Engineering, Mechanics, and Materials, Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Berkeley, USA, March, 1994.
[17]     Tan, H. C., Chopra, A. K., "EACD-3D-96: A Computer Program for Three-Dimensional Earthquake Analysis of Concrete Dams", Report No. UCB/SEMM-96/06, Structural Engineering, Mechanics and Materials Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Berkeley, USA, October, 1996.
[18]     Bathe, K. J., "Finite Element Procedures", Prentic Hall, Uper Saddle River, New Jersey, 1996.
[19]     Crisfield, M. A., "Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures", Volumes, John Wiley & Sons, Bafins Lane, Chichester, UK, 1997.
[20]     Smith, I. M., Griffiths, D. V., "Programming the Finite Element Method", Volumes, John Wiley & Sons, 2004.
[21]     Beer, G., Smith, L., Duenser, C., "The Boundary Element Method with Programming", Springer Wien, New York, USA, 2008.
[22]     Taylor, R. L., Zavarise, G., "FEAP- A Finite Element Analysis Program, Version 7.5", University of California, Berkeley, USA, November 2003.
[23]     Chopra, A., "Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering", Prentice Hall, 2000.
[24]     Dunne, F., Petrinic, N., "Introduction to Computational Plasticity", Department of Engineering Science, Oxford, UK, 2006.
[25]     Needleman, A., "An Analysis of Tensile Decohesion Along an Interface", Journal of Mechanics and Physics of Solids, 1990, 38, 289-324.
[26]     Ortiz, M., Pandolfi, A., "A finite Deformation Irreversible Cohesive Elements for Three−Dimensional Crack Propagation Analysis", International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1999, 44, 1267-1282.
[27]     Wriggers, P., "Computational Contact Mechanics", Springer-Verlag, Berlin, 2006.
[28]     Brebbia, C. A., Dominguez, J., "Boundary Elements- An Introductory Course", WIT Press Boston, Southampton-Computational Mechanics Publications, 1998.
[29]     Hall, W. S., Oliveto, G., "Boundary Element Methods for Soil-Structure Interaction", Kluwer Academic Publishers, USA, 2004.
[30]     Chavez, J. W., Fenves, G. L., "Earthquake Analysis of Concrete Gravity Dams Including Base Sliding", Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 1995, 24, 673-686.
[31]     Swanson Analysis Systems, Inc. "ANSYS Release 11.0. Reference manuals", Canonsburg, Pennsylvania, United States.
[32]     "Karun IV Dam & H.P.P. Project Special Studies (Phase III)", Iran Water & Power Resources Development Company (IWPC), Tehran, October, 2008.
[33]     "Karun IV Dam & H.P.P. Project-Final Phase Study (Phase II)", Final Report on Analysis and Design of Dam and Appurtenant Structures, Mahab Ghodss Consulting, Tehran, Iran, August, 2003.