مدل‌سازی پخش آلودگی هوا با استفاده از نرم‌افزار ISCST در اطراف شرکت پالایش نفت تبریز

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی شیمی- محیط زیست، دانشگاه صنعتی سهند

2 دانشکده مهندسی شیمی – محیط زیست، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

یکی از منابع عمده آلودگی هوا، دودکش­های صنایع نفت و گاز و همچنین صنایع مرتبط می­باشد. موقعیت جغرافیایی شرکت پالایش نفت تبریز، این شرکت را به عنوان یکی از منابع عمده آلودگی هوای شهر تبریز و به­خصوص منطقه غرب این شهر مطرح کرده است. در این تحقیق نحوه پخش آلاینده­های CO و SO2 در اطراف شرکت پالایش نفت تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از نرم­افزار ISCST و اطلاعات منابع و منطقه مورد مطالعه و همچنین داده­های هواشناسی استفاده شده است. نتایج مدل­سازی برای دو روز با شرایط متفاوت از لحاظ هواشناسی و گازهای خروجی از دودکش، نشان می­دهند میزان غلظت آلاینده­ها بر روی سطح زمین می­تواند به بیش از μg/m3 60 برای SO2  و تا  μg/m340 برای CO برسد. بیشترین غلظت آلاینده­ها بر روی سطح زمین در دو روز مورد مطالعه در فواصل 1800 متر و 5800 نسبت به منابع رخ داده است که منطقه شهری سردرود و منطقه صنعتی غرب تبریز را در بر می­گیرد. با این حال میزان غلظت هر دو آلاینده پخش­شده در منطقه از منابع مورد نظر شرکت پالایش نفت تبریز، پائین­تر از استاندارد­های هوای پاک ایران می­باشد. در صورتی که میزان آلودگی در منطقه بیشتر باشد، بایستی تأثیر صنایع دیگر موجود در منطقه مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Pollution Distribution around the Tabriz Oil Refining Company by using ISCST Model

نویسندگان [English]

  • Khaled Zoroufchi Benis 1
  • Esmaeil Fatehifar 2
  • Javad Ahmadi 1
  • Meysam Mohammadi 1
1 Environmental Engineering Research Center, Faculty of Chemical Engineering, Sahand University of Technology
2 Environmental Engineering Research Center, Faculty of Chemical Engineering, Sahand University of Technology,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • Modelling
  • ISCST
  • Tabriz Oil Refining Company
[1]     هووارد، س.، دونالد، ر.، چبانوگلاس، ج.، "مهندسی محیط زیست"، ترجمه کی­نژاد، م. ع.، ابراهیمی، س.، تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، 1385.
[2]     دنورز، ن.، "مهندسی کنترل آلودگی هوا"، ترجمه ترکیان، ا.، نعمت پور.، ک. تهران، دانشگاه صنایع و معادن ایران، 1380.
[3]        Gurjar, B. R., Molina, L. T., Ojha, C. S. P., "Air Pollution: Health and Environmental Impacts", CRC Press, 2010.
[4]        Moreira, D., Vilhena, M., "Air Pollution and Turbulence: Modeling and Applications", CRC Press, 2011.
[5]        Abdul-Wahab, S. A., Al-Alawi, A. M., El-Zawahry, A., "Patterns of SO2 Emissions: a Refinery Case Study", Environment Modelling & software, 2002, 17, 563-570.
[6]        Liu, D. H., Liptak, B. G., "Environmental Engineers' Handbook on CD-ROM", CRC Press, 1999.
[7]     سازمان محیط زیست ایران، "استانداردهای کیفیت هوا، استاندارد هوای آزاد"، مصوب 20/9/1373، www.irandoe.org، 10 اردیبهشت 90.
[8]     کنعانی هرندی، م.، فاتحی‌فر، ا.، مرشدی، ح.، "شبیه‌سازی پخش آلاینده‌های گازی از دودکش‌های صنعتی با در نظر گرفتن ساختمان‌های اطراف"، نشریه مهندسی عمران و محیط­زیست، 1388، 39 (4)، 37-46.
[9]        Wang, L., Parker, D. B., Parnell, C. B., Lacey, R. E., Shaw, B. W., "Comparison of CALPUFF and ISCST3 Models for Predicting Downwind Odor and Source Emission Rates", Atmospheric Environment, 2006, 40, 4663-4669.
[10]     Jesse, L., Cristiane, L., Michael, A. J., "User’s Guide of ISC-AERMOD View", Canada Lakes Environmental Software, Waterloo, Ontario, 2002.
[11]     US EPA,"Users Guide for the Industrial Source Complex (ISC) Dispersion Models", Volume 2, US, 1995.
]12[    فاتحی فر، ا.، کی­نژاد، م. ع.، "طراحی بهینه تعداد و محل ایستگاه­های سنجش آلودگی هوا با حساسیت به منابع در شرکت پالایش نفت تبریز"، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران،1391.