کاربرد فرآیند ازناسیون در تصفیه شیرابه حاصل از زباله‌گاه

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند

2 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

شیرابه­های حاصل از زباله­گاه­های شهری به دلیل COD بالا و رنگ تیره، آلاینده بالقوه محیط­زیست بوده و قابلیت تجزیة طبیعی پایینی دارند. لذا لازم است قبل از ورود به محیط، مورد تصفیه قرار گیرند. در این تحقیق، تصفیه­پذیری شیرابة تولید شده از یک زباله­گاه، واقع در ناحیة آناخاتون، در شهر تبریز، با استفاده از فرآیند ازناسیون، در یک پایلوت آزمایشگاهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. پایلوت به کار گرفته شده در این تحقیق، شامل تزریق­کننده ونتوری شکلی بوده که گاز ازن تولید شده، پس از عبور از این تزریق­کننده و تبدیل به حباب­های بسیار ریز، به پساب در حال گردش تزریق می­شد. نتایج نشان دادند ازن قابلیت بالایی در تصفیه شیرابه دارد؛ به گونه­ای که حداکثر راندمان حذف COD، حذف رنگ و حذف ترکیبات آروماتیک، به طور میانگین، به ترتیب، در حدود 50%، 90% و 80% برای شیرابه مورد نظر به دست آمد. همچنین نتایج نشان دادند تغییر در مقدار بار آلی اولیه، تغییر چشمگیری در راندمان کلی حذف COD و رنگ ایجاد نمی­کند؛ اما در راندمان حذف ترکیبات آروماتیک مؤثر است. بیشترین تأثیر ازن در کاهش بار آلی شیرابه، در 10 دقیقة اولیه از فرآیند ازناسیون به وقوع پیوست. همچنین بر اساس نتایج، تغییرات ناچیزی در pH شیرابه ایجاد شد که ممکن است به علت تأثیر بافری بی­کربنات­ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Ozonation Process for the Treatment of Landfill Leachate

نویسندگان [English]

  • Maryam Shabani 1
  • Essmaeil Fatehifar 2
  • Ali Baradar Khoshfetrat 2
  • Davood Kahforoushan 2
1 Faculty of Chemical Engineering, Sahand University of Technology
2 Faculty of Chemical Engineering, Sahand University of Technology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landfill leachate
  • Chemical treatment
  • Ozonation
  • COD
  • Color
  • Aromatic compounds
[1]        Renou, S., Givauddan, J. G., Poulain, S., Dirassouyan, F., Moulin, P., "Landfill Leachate Treatment: Review and Opportunity", Journal of Hazardous Materials, 2008, 150, 468-493.
[2]        Bila, D. M., Montalvao, A. F., Silva, A. C., Dezotti, M., "Ozonation of a Landfill Leachate: Evaluation of Toxicity Removal and Biodegradability Improvement", Journal of Hazardous Materials, 2005, B117, 235-242.
[3]        Palma, L. D., Ferrantelli, P., Merli, C., Petrucci, E., "Treatment of Industrial Landfill Leachate by Means of Evaporation and Reverse Osmosis", Waste Management 2002, 22, 951-955.
[4]        Wiszniowski, J., Robert, D., Surmacz-Gorska, J., Miksch, K., Weber, J. V., "Landfill Leachate Treatment Methods: A Review", Environmental Chemistry letters, 2006, 4, 51-61.
[5]        Nilsun, H., "Light-Enhanced Chemical Oxidation for Tertiary Treatment of Municipal Landfill Leachate", Water Environment Research, 1998, 70 (6), 1161-1169.
[6]        Silva, A. C., Dezotti, M., Sant’ Anna Jr. G. L., "Treatment and Detoxication of a Sanitary Landfill leachate', Chemosphere, 2004, 55, 207-214.
[7]        Ntampou, X., Zouboulis, A. I., Samaras, P., "Appropriate Combination of Physico-Chemical Methods (Coagulation/Focculation and Ozonation) for the Ecient Treatment of Landfill Leachates", Chemosphere, 2006, 62, 722-730.
[8]        Gottschalk, C., Libra, J. A., Saupe, A., "Ozonation of Water and Wastewater: a Practical Guide to Understanding Ozone and its Application", London, 2000.
[9]        APHA, AWWA, WPCF "Standards Methods for the Examination of Water and Wastewater", 20th Edition, American Public Health Association, Washington, DC, 1999.
[10]    ناظری، ف.، اختیارزاده، ز.، "دستورالعمل آزمایشگاهی آب و فاضلاب"، جلد دوم، انتشارات مرکز تحقیقات و بهبود بهره­وری صنعت آب و فاضلاب، 1374.
[11]     Dore, M., Langlais, B. L., Legube, B., "Mechanism of the Reaction of Ozone with Soluble Aromatic Pollutants", Ozone: Science and Engineering, 1980, 2, 39-54.
[12]     Tizaoui, C., Bouselmi, L., Mansouri, L., Ghrabi, A., "Landfill Leachate Treatment with Ozone and Ozone/Hydrogen Peroxide Systems", Journal of Hazardous Materials, 2007, 140, 316-324.
[13]     Rivas, F. J., Beltran, F., Gimeno, O., Acedo, B., Carvalho, F., "Stabilized Leachates: Ozone-Actived Carbon Treatment and Kinetics", Water Research, 2003, 37, 4823-4834.
[14]     Wu, J. J., Wu, C., Ma, H., Chang, C. C., "Treatment of Landfill Leachate by Ozone-Based Advanced Oxidation Processes", Chemosphere, 2004, 54, 997-1003.
[15]     Ramirez, I. M., Orta de Velasquez, M. T., "Removal and Transformation of Recalcitrant Organic Matter from Stabilized Saline Landfill Leachates by Coagulation-Ozonation Coupling Processes", Water Research, 2004, 38, 2359-2367.