ساخت اندود جدید بر پایه ی گچ و بررسی خواص عایق بندی حرارتی آن

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان رضوی

چکیده

تحقیق حاضر تلاش کرده است ضمن معرفی یک اندود جدید بر اساس تلفیقی از مصالح نوین و کهن، گامی هر چند کوچک در پیشرفت صنعت عایق های حرارتی چه از نظر کیفیت و چه از بابت هزینه بردارد. در تولید این اندود که بر پایه گچ میباشد در مرحله اول، بررسی ها و آزمایش هایی بر روی مصالح متفاوتی از جمله انواع مخلوط کاهگل سنتی صورت گرفت. سپس محصول نهایی با ترکیب مصالح در دسترس مانند گچ، خاک رس، پودر چوب، پشم شیشه و برخی مواد نانو با هدف تولید یک اندود جدید با ضریب هدایت حرارتی کمتر از اندودهای موجود حاصل گردید. این اندود جدید مانند اندود گچ برای اندودکاری داخل ساختمان استفاده می شود و دارای محاسنی از جمله عدم داشتن پل حراررتی در کل سطح، نداشتن درز و شکاف و همچنین نداشتن تخریب و ریزش به مرور زمان بدلیل چسبندگی بالا می باشد. قابل ذکر است نتایج بدست آمده نشان می دهد که ضریب هدایت حرارتی اندود جدید ساخته شده با ضخامت 50 میلی متر برابر باW/m.k ۰.۲۱ می باشد که در مقایسه با ملاتهای دیگر از جمله گچ، ماسه سیمان، کاهگل و ملات گچ و ماسه (در حالت نمونه با ابعاد برابر) دارای ضریب هدایتی پایین تر و همچنین قابلیت ماندگاری بیشتر انرژی در فضای اتاق می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new plaster based on gypsum and investigation of its thermal insulation properties

نویسندگان [English]

  • Ehsan Moazzen 1
  • Rasoul Shadnia 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

In this research, an attempt has been made to present a new plaster based on a combination of new and old materials, which can be a step in the development of the thermal insulation industry, both in terms of quality and cost. The purpose of this research is to reach a plaster with characteristics similar to thatch, but with the elimination of defects such as cracking due to continuous cold and heat, erosion due to rain and moisture, and continuous drying. In the production of this plaster, which is based on gypsum, in the first step, some investigations and tests were carried out on different materials, including traditional thatch mixtures. In the end, the final product was obtained by adding materials such as gypsum, clay, wood powder, glass wool and some nano materials with the aim of producing a new plaster with a thermal conductivity coefficient lower than the existing ones. This new plaster will be used for plastering inside the building like gypsum plaster and has advantages such as not having a thermal bridge on the entire surface, not having seams and cracks, as well as not destroying and falling over time due to its high adhesion. It should be mentioned that the results obtained by the conductivity device show that the coefficient of thermal conductivity of plaster made with a thickness of 50 mm is equal to 0.21 W/m.k.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New plaster
  • thatch
  • gypsum
  • thermal insulation
  • thermal conductivity