ارزیابی آسیب‌پذیری اتاق کنترل بتن مسلح ضد انفجار در تاسیسات پالایشگاهی به روش همبسته اویلری-لاگرانژی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد، بندرعباس، ایران

چکیده

اتاق‌کنترل محلی است که به عنوان یک مرکز عملیات، فرایندهای تولید در آن، پایش و کنترل می‌شوند. در طراحی اتاق‌های کنترل دو فاکتور اصلی باید در نظر گرفته شود. اولین فاکتور، حفاظت ساختمان اتاق کنترل در برابر خطرات احتمالی و دومین فاکتور، جانمایی اتاق کنترل و ترتیب پانل‌ها، جهت اطمینان از عملکرد موثر و ارگونومیک آن در شرایط نرمال و اضطراری می‌باشد که بایستی به گونه ای طراحی گردد که خطر وارده به ساکنین اتاق کنترل در حد قابل‌قبول بوده و جهت اهداف نگهداری و حفاظت واحد مناسب باشد. همچنین با توجه به مرتبط بودن سایر واحد‌های پالایشگاهی با اتاق کنترل، ضررویست تمهیداتی ضد انفجاری برای این اتاق در نظر گرفته شود. دراین پژوهش چهار تیپ ستون بتنی و چهار مدل دیوار خارجی اتاق کنترل برای انفجار یک بمب 250 کیلوگرمی در فاصله 10 متر بر اساس مقررات پناهگاه سوئد طراحی شده و سپس در برابر انفجارهای 6000،4000 و 8000 کیلوگرمی در فاصله اطمینان 40 متر به روش همبسته-اویلری لاگرانژی مورد بررسی قرار‌گرفته است. نتایج حاکی از آن است که روش طراحی انفجار یک عضو بر‌اساس مقدار250 کیلوگرم ماده منفجره در فاصله سرد 10 متر بر‌اساس مقررات پناهگاه سوئد یا طراحی بر اساس فشار انفجار مشخص به دلیل نادیده گرفتن اثرات زمان و ضربه انفجار محافظه کارانه نیست. بنابراین طراحی باید بر مبنای عملکرد کلی سازه بر اساس مجموعه‌ای از انفجارهای مختلف در فاصله دور و نزدیک صورت گیرد. همچنین با مقاوم‌سازی عناصر سازه‌ای با الیاف GFRP، سطح عملکرد مورد نیاز براساس آیین‌نامه ASCE برای استفاده بی‌وقفه، LS-1 بدست می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Vulnerability assessment of blast-resistant RC control room in refinery facilities by Eulerian-Lagrangian coupling method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Mohammadizadeh 1
  • Mohammad Alikhan Mohammadi 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Technical and Engineering, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

A control room is a place where, as a center of operations in the petrochemical industry, production processes are monitored and controlled. Two main factors must be considered in the design of control rooms. The first factor is the protection of the control room building against possible hazards and the second factor is the location of the control room and the arrangement of the panels, to ensure the effective and ergonomic operation of the control room in normal and emergency conditions, which must be designed in such a way that the danger to the residents of the control room is acceptable and be suitable for the maintenance and protection of the unit. Also, the requirements of proper design and retrofitting of existing structures against explosion can significantly reduce costs. In view of the above, the analysis and design of refinery structures against explosion loads and the strengthening of their members has great importance. In order to increase knowledge in this field, a numerical study is currently presented. For this purpose, in this study, four types of concrete columns and four models of exterior wall for the control room were designed according to Swedish regulations to withstand the pressure of an explosion of a 250 kg TNT at a distance of 10 meters and then against explosions of 6000, 4000 and 8000 kilograms at a safety distance of 40 meters is evaluated by the Eulerian-Lagrangian coupling method in Autodyn software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Control Room
  • Refinery
  • Explosion
  • Eulerian-Lagrangian
  • Vulnerability