بسط منحنی‌های هاف برای چهار ایستگاه واقع در حوضه رودخانه کارون بزرگ در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

2 گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

در این مطالعه، تغییرات الگوی توزیع عمق بارش در طول مدت دوام بارش در چهار ایستگاه حوضه رودخانه کارون بزرگ در استان خوزستان بررسی شده است. برای رسم منحنی‌های هاف از داده‌های باران‌نگار ثبات در ایستگاه‌های سد دز، گتوند، عبدالخان و اهواز استفاده شده است. برای این منظور، کلیه رگبارهای ثبت شده در هر ایستگاه، در فصول مختلف در 5 کلاس به شرح 0 تا 2، 2 تا 6، 6 تا 12، 12 تا 24 و بیش از 24 ساعت، دسته‌بندی گردید. افزون بر این، برای هر دسته، در هر فصل، منحنی‌های هاف با استفاده از تجمیع رگبارها رسم گردید. همچنین، رویدادهای کلیه دسته‌ها در یک فصل مشخص در یک گروه کلی ادغام و منحنی هاف فصلی رسم گردید. ضمناً برای هر ایستگاه، همه رویدادهای ثبت شده در یک کلاس جمع‌بندی و منحنی هاف کلی به دست آمد. در ادامه برای هر منحنی هاف، هیتوگراف رگبار طرح با احتمال 50% استخراج شد. این منحنی‌ها می‌تواند در مدیریت منابع آب منطقه مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Derivation of Huff curves for the four stations in Karun River in Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Yagob Dinpashoh 1
  • Esmatolsadat Alavi 2
1 Dept of water Eng. University of Tabriz
2 Dept of Water Eng., Faculty of Agriculture, University of Tabriz
چکیده [English]

One of the main important rainfall related studies is preparation of Huff curves and design hyetographs. These curves help decision makers in understanding temporal characteristics of rainfall, which in turn can help efficient management of water resources. In this study, the four stations selected in the Khuzestan province located in southwest of Iran for analysis. The total number of storms analyzed in the present study is equal to 1273. These storms classified into the five different classes based on duration time of rainfalls. Analysis conducted for the storms of different seasons, separately. Firstly, the Huff curves for each of the classes in different seasons plotted for each of the stations. Then, design hyetographs extracted from them for each of the stations according to the 50% probability curve. It can be concluded that as duration of storms increases the maximum rainfall received to a certain station moves from the second quartile to the third quartile. Furthermore, as duration of storms increases the percent of rainfall received in different time increments tend to be uniform. This is especially true for winter and spring seasons storms. Also, using all the storms of a station in a single class, it can be concluded that pattern of the design hyetograph is became symmetric for all the stations. Furthermore, design hyetographs of the selected stations in the case of short storms skewed pattern and most of them had the second quartile type. In contrast, long time duration storms are generally found to be the third quartile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • design storm
  • temporal distribution of rainfall
  • design flout
  • Huff curve
  • hyetograph