کنترل سازه با استفاده از روش مود لغزشی با کنترل بنگ-بنگ تحت اثر زلزله

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در این مقاله، به ارائه یک روش کنترلی جدید مبتنی بر ترکیب الگوریتم مود لغزشی و الگوریتم بنگ بنگ پرداخته شده است. الگوریتم مود لغزشی متداول در برخی موارد داری عملکرد مناسبی نمی‌باشد، به همین سبب، از ترکیب این الگوریتم با کنترل بنگ- بنگ به‌عنوان یک الگوریتم بهینه یاب بهره گرفته‌شده است. همچنین با توجه به استفاده از ابزار کنترل فعال در سازه مورداستفاده، علاوه بر الگوریتم مورداشاره، با تعیین حدودی به اصلاح روند الگوریتم کنترلی و کاهش هرچه بیشتر پاسخ‌های سازه برمبنای شاخص‌های انتخابی پرداخته‌شده است. این حدود علاوه بر تأثیر بر کاهش پاسخ‌ها، منجر به عدم فعال بودن سیستم کنترلی در همه زمان‌ها شده است، که به اقتصادی‌تر شدن طرح کمک شایانی می‌کند. لازم به ذکر است، به‌منظور حاصل شدن مقادیر حداقلی برای سازه، با تغییر محل قرارگیری سیستم کنترلی در طبقات مختلف محل بهینه به‌دست‌آمده است. بدین منظور یک سازه برشی تحت تحریک زلزله نزدیک گسل مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج اعمال الگوریتم ارائه‌شده در سازه، نشان از عملکرد مناسب این الگوریتم و کاهش مقادیر حداکثر پاسخ‌ها بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sliding Mode Control Method Combined With Bang-Bang Control For Structures Under Earthquake excitation

نویسندگان [English]

  • Amir Hosein Ghaffari
  • mojtaba eidi
civil engineering faculty, Tabriz university, Tabriz. Iran
چکیده [English]

Abstract:

In the present paper, the improved sliding mode control algorithm are presented. This strategy is based on the combination of sliding mode control and Bang-Bang control theory. The sliding mode control theory in some case does not have appropriate effect in the system, based on this reason, the bang-bang control theory is used as an optimizing theory. The bang-bang control can switch abruptly between the on and off situation, this property can improve the performance of sliding mode control strategy. Also, three thresholds are utilized to decrease the time of using the control system and optimizing the responses of structure. For finding the best responses of structure under the seismic excitation, the actuator of active control strategy is located on different floors. The results of proposed method showed that the best performance of control strategy under the selected seismic excitation gained by locating the control system on the first floor and by adjusting the 3-cm limit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shear Building
  • Sliding Mode Control Strategy
  • Bang-Bang Algorithm
  • Active Control