تأثیر دمای اولیه بتن خود متراکم بر خواص مکانیکی بلندمدت آن

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران- سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

2 پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده فناوری و مهندسی، گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی، کرج

3 مهندسی عمران سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

4 گروه مهندسی عمران، دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری های خراسان رضوی

چکیده

یکی از مسائل مهم در تولید بتن، تنوع محیطی است که بر بتن و عناصر ساخته شده از این ماده تأثیر می گذارد. با توجه به اهمیت ویژگی‌های مختلف بتن در شرایط کوتاه‌مدت و بلندمدت، این مقاله با هدف بررسی تأثیر شرایط دمایی اولیه بتن خود تراکم بر ویژگی‌های بلندمدت آن و تعیین دمای بهینه اولیه بتن می‌باشد. برای این منظور، آزمایش های متعددی در سه شرایط دمایی 5، 20 و 40 درجه سانتیگراد برای ارزیابی رئولوژی و خواص مکانیکی بتن تازه در محدوده 7 و 28 روز انجام شد. در این آزمایش‌ها، از مخلوط‌های معدنی جایگزین سیمان مانند میکرو سیلیس، خاکستر بادی و زئولیت برای ساخت نمونه‌های بتنی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که خواص مکانیکی نمونه‌ها با افزایش دمای اولیه در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد، در حالی که چنین خواصی در طولانی‌مدت در مقایسه با نمونه‌های ساخته‌شده در دمای اولیه پایین‌تر کاهش می‌یابد. علاوه بر این، سیالیت بتن خود تراکم با افزایش دمای اولیه افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Initial Temperature of Self-Compacting Concrete on Its Long-Term Mechanical Properties

نویسندگان [English]

 • Mahyar Mostashiri 1
 • Behzad Saeedi Razavi 2
 • Jamal Ahmadi 1
 • Hamid Reza Amini 3
 • Ali Goharrokhi 4
1 Department of Civil Engineering, University of Zanjan , Zanjan, Iran
2 Research Assistant professor, Standard Research Institute, Technical and engineering faculty, Construction and mineral Department, Karaj, Iran
3 Department of Civil Engineering, University of Zanjan , Zanjan, Iran
4 Director of Civil Engineering Department, Applied Science Center of Khorasan Razavi Municipalities
چکیده [English]

One of the important issues in the production of concrete is environmental variability that affects the concrete and elements constructed from this material. Due to the importance of different characteristics of concrete in short- and long-term conditions, this article aims to investigate the influence of initial temperature conditions of self-compacting concrete on its long-term characteristics and determine the initial optimal temperature of concrete. For these purposes, several experiments under three temperature conditions of 5, 20, and 40 degree-of-Celsius were conducted to evaluate the rheology and mechanical properties of fresh concrete in the range of 7 and 28 days. In these experiments, alternative mineral admixtures of cement such as micro-silica, fly ash, and zeolite were used to build the concrete specimens. Results demonstrate that the mechanical properties of the specimens increase with increasing initial temperature in the short term, while such properties significantly decrease in the long term compared to the specimens constructed under lower initial temperature. Moreover, the fluidity of self-compacting concrete increases with increasing initial temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self-compacting concrete
 • Initial concrete temperature
 • Mechanical strength
 • Durability properties
 • Rheology
 • Optimal temperature