بررسی و ارزیابی آلاینده‌های حاصل از خودروهای سواری در ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

2 دانشکده مهندسی شیمی، مدیر مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

3 مهندسی مکانیک، مهندسی سیستم‌های انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده

در این مقاله وضعیت آلاینده­های خودروهای سواری ساخت ایران موردبررسی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات موجود در مراکز معاینات فنی خودروها در دو استان آذربایجان شرقی و خوزستان استفاده گردید. اطلاعات جمع‌آوری‌شده از بیش از 413 خودرویی که نمره قبولی اخذ کرده­اند، استخراج گردید. تمامی داده­های بررسی‌شده از خودروها با میانگین پیمایش 150 هزار کیلومتر بوده است. داده­های اولیه جمع‌آوری‌شده توسط نرم­افزار اکسل و به روش آزمون چند دامنه­ای دانکن (Duncan's Multiple Range test (DMRT)) در سطح اطمینان 5 درصد، مورد آنالیز آماری قرار گرفت. همچنین برای اثبات معناداری نتایج به‌دست‌آمده از آزمون نیومن- کلز (Newman-Keuls Test) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که خودروی پراید از منظر انتشار گازهای CO و HC در هر دو استان دارای وضعیت نامناسبی بوده درحالی‌که انتشار این دو گاز برای خودروی ال 90 در هر دو استان کم­تر بوده است. از بین تمامی خودروها، خودروی ال90 و پژو 206 به­ترتیب دارای بهترین عملکرد و خودروهای پراید، پژو روآ و پیکان به­ترتیب دارای بدترین عملکرد از نظر انتشار آلاینده‌های اولیه بوده­اند، اما در مورد انتشار CO2 نتایج کاملاً برعکس بوده است. با بررسی نتایج معاینات فنی و مقایسه آن با استاندارد آلایندگی معاینات فنی خودرو در کشور ایران و کشورهای اروپایی، مشخص شد که تمامی خودروهای موردبررسی در این مقاله، با استانداردهای آلایندگی ایران، مطابقت کامل داشته درحالی‌که در مقایسه با استانداردهای آلایندگی یورو تنها خودرو ال90 مطابق با استاندارد یورو 4 و خودروی پژو 206 رفتاری مطابق با استاندارد یورو 2 را از خود نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Evaluation of Pollutants from Passenger Cars in Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Amanlu 1
  • Davood Kahforoushan 2
  • Milad Mohammadi 3
1 Faculty of Chemical Engineering, Department of Environmental Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
2 Faculty of Chemical Engineering, Director of the Environmental Engineering Research Center, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
3 Faculty of Mechanical Engineering, Department of Energy Systems Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Passenger cars are considered as one of the main sources of air pollution, especially in cities. The large pollutants that are generated from the combustion zone in vehicles, directly and indirectly, can affect the individual and national economy. ‏ In the direct economic losses, the gradual death of green spaces and forests can be opposition to the exposure of pollutants such as nitrogen oxides and ozone, or damage to monuments, objects, and facades of buildings due to corrosion by suspended particulate or matter pollutant compounds‏. to develop respiratory, heart and lung diseases caused by various phenomena of air pollution in public health (Mayer et al., 1999; Jacob et al., 2016). By examining the results from technical examinations and comparing them with the standard of emission in Iran and European countries, it was found that all of the cars reviewed in this paper were consistent with Iranian emission standards, while in comparison to the Euro emission standards they did not have a favorable situation. therefore, the estimation of vehicles emissions, especially the internal vehicles using data collected from technical observation centers, is very necessary and can be achieved by estimating the pollution rate in the planning, reducing the pollution of large cities as well as the prevention of small towns. In fact, if the amount of pollution of vehicles used inside Iran is available, it can be driven by a series of changes in the intended vehicle due to the factors affecting its publication and defining different projects to improve air pollution, as well as the direction of management and control of emissions from vehicles. In recent years, research aimed to investigate the amount of pollutants output, which suggests that, unfortunately, manufacturing cars in terms of environmental standards produce many pollutants (Gulbute et al., 1395). Therefore, in order to determine the exact status of internally produced vehicles, additional research is necessary. The study examined technical examinations, notably technical examinations of passenger cars and the pollution inspection of the seven cars that are very common in Iran. This study is done in East Azerbaijan and Khuzestan province, which are completely different from the climatic point of view, and the results obtained from the two oblasts have been compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • Vehicles
  • Technical diagnosis
  • Newman- Keuls Test
احدی س، روشنی م، نادری م، تربتیان س، شهبازی ح، "گزارش سالانه کیفیت هوای تهران در سال 1394"، گزارش تهیه شده در شرکت کنترل کیفیت شهرداری تهران، 1395، شماره گزارش  .QM95/02/01(U)/1
بهبودی ع، سالاری م، "آلاینده‌های خودرو: آلاینده‌ها و تکنولوژی‌های کنترل آن‌ها در خودرو"، کنفرانس تخصصی خودرو، 1386.
حسینی و، "الزامات، حدود و مقررات استاندارد­های آلایندگی تولیدی خودروهای سواری، سبک و سنگین یورو 2 و یورو 4 "، واحد پایش و پیش­ بینی آلودگی هوا، 1392.
خازینی ل، کلجاهی م، بلوند ن، "بررسی میزان انتشار و نحوه پراکندگی آلاینده ­های حاصل از خودروهای شهر تبریز"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 1398، 94 (3)، 34-23.
دهقان ر، عبداللهی س، رحیمی م، نژادکورکی ف، امینی م، "بررسی میزان آلایندگی خروجی اگزوز چند خودروی سبک و مقایسه با استاندارد معاینه فنی و یورو 2: مطالعه موردی در شهر شیراز"، مجله علمی و پژوهشی سلامت و محیط زیست، 1398، 12 (3)، 437-448.
دلاور ع، "مقدم ه­ای بر احتمالات و آمار کاربردی "، انتشارات رشد، 1392.
رمضانی ح، "سیستم ­های سوخت رسانی جامع خودرو"، استاندارد سازمان فنی و حرف ه­ای کشور، 1386.
رحیمی ص، صحرایی ا، "بررسی اثرات مخرب آلاینده­ های خروجی از خودروها و راهکارهای کاهش آن­ها"، اولین کنفرانس ملّی بهداشت، ایمنی و محیط زیست، ماهشهر، 1390.
روحی ا، رحیمی ک، زنگانه رنجبر پ، "بررسی چگونگی تأثیرگذاری مشخصات فنی خودروهای سواری بر مهم­ترین آلاینده­ های موجود در هوای شهر تهران"، دوازدهمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، 1390.
زمانی س، زعیمدار م، " مقایسه انتشار گازهای آلاینده حاصل از مصرف سوخت در استاندارهای حد آلایندگی یورو"، مجله مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار، 1397، 3، 1-13.
سارایی ع، منصوری ن، جعفری ق، صیدی ف، رضایی­ پور م، "تعیین فاکتورهای انتشار در خودرو پژو 405"، پنجمین همایش ملّی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، 1390.
شکوهیان م، شاد ر، قاضی­نژاد م، "تأثیر تراکم طولی و عرضی در آلودگی ناشی از ترافیک در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر مشهد)"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 1393، 44 (2)، 70-79.
شهبازی ح، بابایی م، افشین ح، حسینی و، "سیاهه انتشار آلایندگی شهر تهران برای سال مبنای 1392"، جلد دوم، منابع متحرک، گزارش تهیه شده در شرکت کنترل کیفیت شهرداری تهران، 1394، شماره گزارش QM/94/04/03/(U)/02.
شهبازی ح، رشیدی ی، حسینی و، "بررسی اثر تغییر الگوی ترافیک بین روز کاری و روز تعطیل بر پخش آلایندگی مونواکسیدکربن"، دوازدهمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، 1391.
گل­بته ر، "سنجش میزان آلاینده­ های خروجی از اگزوز خودروهای پژو 206، سمند معمولی و سمند تاکسی در شهر مشهد"، 1395.
محمدی ن، ظروفچی­ بنیس خ، شاکرخطیبی م، فاتحی­ فر ا، بهروزسرند ع، محمودیان ا، شیخ الاسلامی ف، "پیش­ بینی غلظت آلاینده­ های گازی در هوای شهر تبریز با استفاده از شبکه عصبی"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 1395، 46 (2)، 94-88.
مظفری غ، زارع اشکذی م، مودت ا، "تحلیلی بر انتشار آلاینده­ های هوا ناشی از وسایل نقلیه موتوری در شهر یزد"، پنجمین همایش ملّی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، 1390.
نادری م، حسینی و، " گزارش کیفیت سوخت بنزین و دیزل توزیع شده در جایگاه­ های کلان شهر تهران از 1390 لغایت 1392"، گزارش فنی شرکت کنترل کیفیت هوا، 1393، شماره  .QM93/02/01/(U)/01
نادری م، رهرو مستقیم م، حسینی و، "بررسی اثرات کیفیت بنزین و دیزل بر انتشار آلاینده ­ها از خودروهای سواری و سنگین"، گزارش فنی شرکت کنترل کیفیت هوا، 1392، شماره .QM92/03/02/(U)/01
نجات­ بخش ا، "معاینه­ فنی"، معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی، 1392.
Burns J, Boogaard H, Polus S, Pfadenhauer LM, Rohwer A, “Interventions to reduce ambient air pollution and their effects on health: An abridged Cochrane systematic review”, Environment International, 2020, 192 (2), 105400.
Chainikov D, Chikishev E, Anisimov I, Gavaev A, “Influence of ambient temperature on the CO2 emitted with exhaust gases of gasoline vehicles”, In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2016, 142 (1), 012109. IOP Publishing.
Fontaras G, Zacharof N, Ciuffo B, “Fuel consumption and CO2 emissions from passenger cars in Europe-Laboratory versus real-world emissions”, Progress in Energy and Combustion Science 60 2017, 97-131.
Faiz A, Bahadur B, Nagarkoti R, “The role of inspection and maintenance in controlling vehicular emissions in Kathmandu valley, Nepal”, 2006, 1 (40), 5967-5975.
Jacob JD, Kolb CE, Molina LT, “The habitable planet- A system approach to environmental Science-Unit11: Atmospheric Pollution”, (Available at http://www.learner.org/courses/envsci/index.html, accessed 5 September 2016).
Kumar A, Mishra RK, Sarma K, “Mapping spatial distribution of traffic induced criteria pollutants and associated health risks using kriging interpolation tool in Delhi”, Journal of Transport & Health, 2020, 18, 79-88.
Lu JG, “Air pollution: a systematic review of its psychological, economic, and social effects”, Current Opinion in Psychology, 2020, 32, 52-65.
Lindhjem C, Chan L, Pollack A, Kite C, “Applying humidity and temperature corrections to on and off-road mobile source emissions”, In EPA 13th International Emission Inventory Conference: Working for Clean Air in Clearwater, Clearwater, FL, June, 2004, 8-10.
Mayer H, “Air pollution in cities”, Atmospheric Environment, 1999, 33 (24), 4029-4037.
Pulkrabek w, “Engineering fundamentals of the internal combustion”, 1997.
Symanski E, An Han H, Hopkins L, Smith MA, McCurdy S, Han I, “Metal air pollution partnership solutions: building an academic-government-community-industry collaboration to improve air quality and health in environmental justice communities in Houston”, Environmental Health, 2020, 19, 1-12.
United Nations, “World’s population increasingly urban with more than half living in urban areas”, United Nations, 2014.
WHO, “Burden of proof from ambaient and household air pollution”, 2014.
Zhu R, Jingnan H, Xiaofeng B, Liqiang H, Yitu L, Lei Z, Yufei L, Sheng S, “Tailpipe emissions from gasoline direct injection (GDI) and port fuel injection (PFI) vehicles at both low and high ambient emperatures”, Environmental Pollution , 2016, 216, 223-234.