کلیدواژه‌ها = پایداری شیروانی خاکی
ارزیابی تأثیر پارامترهای خاک بر رفتار شیروانی خاکی اصلاح شده با میخکوبی

دوره 50.1، شماره 98، خرداد 1399، صفحه 1-8

10.22034/ceej.2020.11122

احد باقرزاده خلخالی؛ سید مجتبی قدمگاهی


تأثیر زهکش‏های افقی بر پایداری شیروانی بالا دست سدهای خاکی در حین تخلیه سریع مخزن

دوره 42.1، شماره 66، خرداد 1391، صفحه 29-34

سیدمحمد علی زمردیان؛ سیدمهدی عبدالله‏زاده