کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تخمین سختی تیرهای مسلح شده با میلگردهای GFRP پس از خسارت با استفاده از داده‌های آزمایش‎ مودال

دوره 45.1، شماره 78، خرداد 1394، صفحه 65-77

سیدروح الله موسوی؛ محمدرضا اصفهانی؛ مهراله رخشانی مهر؛ سیدحجت الله موسوی؛ بنیامین قربان زاده


بهینه‌سازی شکل مخزن اینتز به روش‌های الگوریتم ژنتیک و برنامه‌ریزی متوالی درجه دوم

دوره 44.3، شماره 76، آذر 1393، صفحه 63-73

مهران پورقلی؛ رضا تاری نژاد؛ مهدی ضرغامی


تخصیص سرمایه‌گذاری در شبکه حمل و نقل بر مبنای قابلیت اطمینان

دوره 44.3، شماره 76، آذر 1393، صفحه 89-97

افشین شریعت مهیمنی؛ شیده احتشام راد؛ محسن بابایی