کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی فیزیکی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه آزمایشگاهی زمین لغزش های ناشی از باران در خاک های غیراشباع

دوره 51.2، شماره 103، تابستان 1400، صفحه 1-10

10.22034/jcee.2020.30117.1725

محمد احمدی عدلی؛ امیرحسن رضایی فرعی