کلیدواژه‌ها = نانوکپسول‌های پلیمری
جامدسازی آلاینده فلز سنگین سرب توسط نانوکپسول‌های پلیمری با روکش سیلیکاتی

دوره 48.3، شماره 92، آذر 1397، صفحه 1-11

10.22034/ceej.2018.8234

وحید رضا اوحدی؛ پارسا مهاجری؛ محمد امیری