کلیدواژه‌ها = عمق روانگرایی
تأثیر میزان تراکم خاک در رفتار لرزه‌ای شمع در نهشته‌های مستعد روانگرایی حین زلزله

دوره 46.1، شماره 82، خرداد 1395، صفحه 25-36

میلاد سعیدی؛ مهدی دهستانی؛ عیسی شوش پاشا