نویسنده = ���������� ������������ ��������
پیش‌بینی و بررسی عوامل تصادفات جاده‌ای با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

دوره 49.3، شماره 96، آذر 1398، صفحه 35-43

محسن خواجه سلیمی؛ محمدمهدی خبیری؛ محمدصابر فلاح نژاد