نویسنده = �������� ������������ ����������
بررسی آزمایشگاهی و المان محدود تأثیر خاموت‏های FRP در رفتار چرخه‏ای اتصالات بتنی

دوره 43.2، شماره 71، شهریور 1392، صفحه 11-23

---

محمدکاظم شربتدار؛ احمد دالوند؛ ابوذر حمزه نژادی؛ علی نیکویی