نویسنده = ���������� ���������� ����������
بهسازی مارن سبز تبریز با استفاده از زئولیت و متارس فعال شده بازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22034/ceej.2023.54867.2213

فریبا بهروز سرند؛ افشین دیبامهر؛ رامین وفایی پور


مدل‏سازی عددی بالازدگی پوشش بتنی کانال اصلی انتقال آب دشت تبریز

دوره 43.4، شماره 73، اسفند 1392، صفحه 21-34

فریبا بهروز سرند؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ علی پاک