نویسنده = ������ �������� ����������
تأثیر محصورشدگی فعال و عناصر برشگیر در رفتار خمشی تیر های لوله‌ای فولادی پرشده با بتن

دوره 46.2، شماره 83، شهریور 1395، صفحه 47-60

مرتضی نقی پور؛ مرضیه نعمتی؛ جواد جلالی؛ مهدی نعمت زاده