نویسنده = ������������ ������������ ��������
ارزیابی پایداری قاب‌های خمشی فولادی در برابر خرابی‌های پیشرونده

دوره 46.1، شماره 82، خرداد 1395، صفحه 59-67

موسی محمودی صاحبی؛ سیدهژیر کوزانی؛ طه تیموری؛ سیدشاکر هاشمی