نویسنده = �������������� ��������
نسبت جابجایی غیرالاستیک سیستم‌های دارای زوال تحت اثر زلزله‌های حوزه نزدیک گسل پالس گونه و بدون پالس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401

10.22034/ceej.2023.53034.2177

مهدی پورشاء؛ سید ابراهیم مطلبی؛ زهره بهلولی


مقایسه روش‌های ارزیابی سریع آسیب‌پذیری لرزه‌ای برای ساختمان‌های مسکونی در تبریز با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 49.1، شماره 94، خرداد 1398، صفحه 123-137

سیدعلی موسوی خلخالی؛ مهدی پورشاء؛ حسن افشین؛ محمدرضا چناقلو