نویسنده = بیتا آیتی
بررسی قابلیت روش اولتراسونیک در کاهش جرم و حجم لجن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

دوره 45.2، شماره 79، شهریور 1394، صفحه 99-105

سمانه پاشا زانوسی؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی‌دوست


بررسی کارایی سیستم‌های MBBR و SBAR در تصفیه فاضلاب سمی فرمالدئید

دوره 44.1، شماره 74، خرداد 1393، صفحه 99-106

فرهاد قادری؛ بیتا آیتی