نویسنده = �������� �������������� ����������
بررسی قابلیت روش اولتراسونیک در کاهش جرم و حجم لجن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

دوره 45.2، شماره 79، شهریور 1394، صفحه 99-105

سمانه پاشا زانوسی؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی‌دوست