نویسنده = عباس یگانه بختیاری
تخمین عمق آبشستگی در پای سازه‌های ساحلی با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیک

دوره 45.1، شماره 78، خرداد 1394، صفحه 115-122

عباس یگانه بختیاری؛ علی پورزنگبار؛ فاطمه حاجی‌ولیئی