نویسنده = �������������� ������ ���������� ��������
برآورد دانه‏ بندی و نحوه گسترش رسوب در مقطع خروجی و کف حوضچه ته ‏نشینی با استفاده از مدل اولری- لاگرانژی

دوره 42.3، شماره 68، آذر 1391، صفحه 27-37

---

محمود فغفور مغربی؛ حسین غفاریان روح پرور؛ علی نصیریان