نویسنده = �������� �������� ��������
بررسی نیروهای هیدرودینامیکی لحظه‌ای وارد بر خطوط لوله فراساحلی سوار بر هم تحت جریان‌های دائمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.22034/jcee.2023.51055.2130

حامد چهره گشا؛ حبیب حکیم زاده؛ نازیلا کاردان