نویسنده = نفیسه ترکمانزاد
تأثیر بازشدگی دریچه‌های تخلیه تحتانی سد بر خروج جریان گل‌آلود (مطالعه موردی: سد سفیدرود)

دوره 44.1، شماره 74، خرداد 1393، صفحه 25-40

نفیسه ترکمانزاد؛ بایرامعلی محمدنژاد؛ جواد بهمنش