بررسی تاثیر استفاده از مهاربند شورون بر ضریب رفتار و نسبت شکل پذیری سازه های بتن آرمه

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی خوی، دانشگاه ارومیه، خوی، ایران

2 نظام مهندسی خوی

چکیده

در این مقاله به بررسی رفتار هیسترزیس ساختمانهای بتن آرمه مقاوم سازی شده با مهاربند فولادی شورون پرداخته شده است که هدف از آن بررسی تاثیر مهاربند شورون بر ضریب رفتار و نسبت شکل پذیری سازه های بتن آرمه می باشد. بدین منظور ابتدا دو ساختمان 3 و6 طبقه در شهرستان خوی، بر روی خاک نوع 3 با سیستم سقف تیرچه بلوک با استفاده از نرم افزار ایتبس مدل سازی، تحلیل و طراحی شد و سپس از هر کدام از این ساختمانها یکی از قابهای مربوط به آنها استخراج شد و در نرم افزار سایزمواستراکچرز مدلسازی شد و تحت تحلیل پوش اور قرار گرفت و منحنی های هیسترزیس آنها استخراج شد و سپس به همان قابها مهاربند شورون با مقطع box10 اضافه شد و قابهای مهاربندی شده نیز تحت تحلیل پوش اور قرار گرفتند و منحنی هیسترزیس انها نیز استخراج شد و سپس تمامی منحنی های مذکور بروش یانگ دو خطی شده و ضریب رفتار و نسبت شکل پذیری مربوط به آنها محاسبه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که با اضافه شدن مهاربند فولادی شورون به قاب بتنی، ضریب رفتار و نسبت شکل پذیری این سیستم سازه ای بهبود می یابد و میتوان به ایمنی سازه اعتماد بیشتری داشت. بهبود ضریب رفتار و نسبت شکل پذیری برای مدل های مختلف به ترتیب به صورت زیر بوده است:
سه طبقه بار جانبی یکنواخت: 77.60% و 204.84% سه طبقه بار جانبی مثلثی: 69.29% و 161.30%
شش طبقه بار جانبی یکنواخت: 31.66% و 45.96% شش طبقه بار جانبی مثلثی: 38.16% و 54.27%

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of response modification factor and shape ratio of reinforced concrete structres strengthened with steel braces

نویسندگان [English]

  • Masood Danesh 1
  • Akbar Alizadeh 2
1 Civil Engineering Departement, Hkoy Faculty of Engineering, Urmia University, Khoy, Iran
2 Khoy Engineering system
چکیده [English]

Most regions of the world are at risk of an earthquake. The earthquake is an unpredictable and destructive event. To deal with the earthquake must find ways. Procedures to deal with the earthquake must be such that the imported-structures damages greatly reduced. One of these methods the basic-design principles and structures are completely under the supervision of a specific organization. But on the other hand we are faced with a world-level structures that are already designed and built but But the design is not normative for them. Therefore, in such cases we are faced with two options. 1-the destruction of the structures and build anew. 2-we will retrofit structures.
Use option 1 because of the very high costs in all cases is not possible.Use option 2 (retrofit) can be affordable and economical And the risks to a minimum. One of the ways for the retrofitting of concrete and steel structres there is the use of steel braces. In this article from the Chevron steel brace for reinforcement of concrete has been used. And then the response modification factor and ductility ratio is calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strengthening
  • Chevron Steel Braces
  • Concrete Frame
  • Coefficient of Behavior
  • ductility Ratio