تحلیل مکانی مناطق ایمن و پرخطر برای دفن و پردازش پسماند جامد (مطالعه موردی: استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران دانشگاه اصفهان

2 گروه مهندسی نقشه‌برداری، ددانشگاه اصفهان

چکیده

جانمایی ایستگاه‌ها و مراکز جمع‌آوری، پردازش و دفن پسماند شهری و روستایی نیازمند ارزیابی زیست‌محیطی است. بدین منظور، تهیه بانک اطلاعاتی از داده‌ها و تحلیل مکانی لایه‌ها برای اعمال حداقل فاصله مورد نیاز از مناطق مهم یا آسیب‌پذیر، اهمیت بسزایی در ارزیابی زیست‌محیطی دارد. در این پژوهش، با گردآوری، آماده‌سازی و روی‌ هم گذاری 70 لایه اطلاعاتی در سطح استان اصفهان با نرم‌افزار ArcGIS و اعمال بافر برای هرکدام از محدوده‌های ممنوعه (بین 200 متر تا 8 کیلومتر)، مشخص شد فقط 43% سطح استان قابلیت اجرای دفنگاه‌ها را داراست. همچنین در بین 210 دفنگاه‌ و مراکز پردازش پسماند موجود استان، فقط 16% در مناطق مجاز قرار گرفته‌اند. در این بین، 37% مراکز حداقل 3 تعارض با ضوابط و آیین‌نامه‌های محیط‌زیستی (وضعیت نامطلوب) داشته و 5/9% حداقل 5 تعارض (وضعیت بسیار نامطلوب) دارند. اکثر این مراکز نیز از نوع دفن‌گاه‌های پسماند شهری و روستایی است. همچنین شهرستان‌هایی با بیشترین محل‌های دفن‌گاه نامطلوب مشخص شد و پیشنهاد گردید تا جایجایی این مراکز در اولویت اقدامات محیط‌زیستی استان قرار گیرد. بعلاوه پیشنهاد شد تا دسته‌بندی مناطق از دو به سه‌دسته مجاز، مشروط و ممنوعه در ایین‌نامه‌ها تغییر یابد. در این شرایط با شناسایی مناطق آسیب‌پذیر اما مجاز به اجرای محل‌های دفن پسماند، می‌توان تمهیدات ویژه مهندسی برای آنها درنظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Assessment of Risky and Safe Sites for Solid Waste Landfills (Case study: Isfahan province)

نویسندگان [English]

  • Ali Dehnavi 1
  • Saeed Nadi 2
  • Shervin Jamshidi 1
1 Department of Civil Engineering, University of Isfahan
2 Department of Geomatics Engineering, University of Isfahan
چکیده [English]

The site selection of facilities, stations, and landfills for municipal solid waste management requires an integrated environmental assessment. For this purpose, spatial assessment based on geographical data and layers is inevitable to determine the minimum required distance from essential or vulnerable locations to preserve the environment. In this study, 70 layers of Isfahan province, centre Iran, were gathered, prepared, overlapped in ArcGIS software including their buffering zones (between 200 meters and 8 kilometers). The superposition of these layers and buffering zones revealed that 43% of the province area has the potential of implementing landfills or solid waste management facilities. In addition, among the 210 existing landfills and facilities in Isfahan province, simply 16% are already located in safe areas. 37% of landfills and waste management facilities are currently inappropriately located (IL) because of having 3 or more spatial environmental violations. This number reduces to 9.5% for the sites with at least 5 spatial violations. This result could highlight solid waste management sites with severely inappropriate locations (SIL). Most of these sites are landfills where their relocation should be prioritized. In addition, this research recommended that site selection should be carried out based on a classification system in three categories of risky, conditional and safe areas. Areas classified as conditional should consider elaborate engineering methods prior any waste management practices

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic waste
  • Environmental risk assessment
  • ArcGIS
  • Landfill
  • Solid waste management