بررسی اثر تغییر در نسبت‌های ترکیب بر ابقاپذیری بتن‌های خودتراکم

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده مهندسی، گروه عمران- مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه خوارزمی

چکیده

با وجود توسعه بیش از دو ده ه­ای بتن خودتراکم و مزایای متعدد آن، استفاده از این بتن در مقیاس­ های بزرگ کماکان مواجه با مشکلاتی می ­باشد. یکی از مهم­ترین ضعف­ های این بتن، حساسیت بسیار زیاد بتن نسبت به تغییرات جزئی مصالح یا ابقاپذیری (Roubustness) کم این بتن می­ باشد. در این تحقیق با توسعه هشت بتن خودتراکم، اثر تغییر حجم خمیر، حجم درشت‌دانه، تغییر رده اسلامپ و افزودنی­ های هوازا و اصلاح­ کننده لزجت بر روی ابقاپذیری بتن ­ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی ابقاپذیری هر بتن، مقدار آب آن به میزان %3± و %6± وزنی تغییر داده شده و خواص تازه آن­ها با استفاده از آزمایش­ های جریان اسلامپ، حلقه جی و پایداری الک اندازه گیری می­ گردد. نتایج این تحقیق نشان می ­دهد که اثر تغییرات جزئی مقدار آب بر روی خواص اصلی بتن خودتراکم بسته به نسبت‌های ترکیب و افزودنی‌های به ­کار رفته متفاوت می‌باشد. حساس ­ترین بتن ­ها در این تحقیق، بتن­هایی می­ باشند که حجم خمیر آن­ها نسبت کم­تر می ­باشد (با شاخص ابقاپذیری 40 و 49) و تغییرات مقدار آب در این بتن ­ها باعث گردید که مقدار آزمایش پایداری الک آن­ها بیش از 40% افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Change in Composition Ratios on the Robustness of Self-Consolidating Concrete

نویسندگان [English]

  • Parviz Ghoddousi 1
  • Amir Masoud Salehi 2
1 Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Faculty of Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The mix design of SCC may be achieved the better requirements of workability by using a targeted variation in mix proportion (Shi and Caijun, 2015). However, these changes lead to problems such as change in the robustness of SCC (Kwan and Ng, 2008). In other words, in order to the complete optimization of SCC mix proportion, the robustness of SCC must be considered in addition to the workability restrictions. Hence, the main objective of this study is the evaluation of the SCCs robustness self-consolidating concretes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-consolidating concrete
  • Robustness
  • Workability
  • Slight change in material content
  • Coefficient of variation
مبحث 9 مقررات ملّی ساختمان، "طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه"، دفتر تدوین مقررات ملّی ساختمان، 1392.
ACI 238.1R-08, “Report on Measurements of Workability and Rheology of Fresh Concrete”, 2008.
Banfill PFG, “The Rheology of Fresh Cement and Concrete- A Review”, Proceeding 11th International Cement Congress, Durban, 2003.
Bonen D, Deshapande Y, Olek J, Shen L, Struble D, Lange D, Khayat K, “Robustness of SCC”, The Center for Advanced Cement Based Materials, 2007.
EFNARC Self Compacting Concrete European Project Group, “The European Guidelines for Self-Compacting Concrete”, BIBM, CEMBUREAU, EFCA, EFNARC and ERMCO, 2005.
Hwang SD, Khayat KH, Bonneau O, “Performance-Based Specifications of Self-Consolidating Concrete Used in Structural Applications”, ACI Materials Journal, 2006, 103, 121-129.
Khayat K, “Workability, Testing and Performance of Self-Consolidating Concrete”, ACI Materials Journal, 1999, 96, 346-353.
Khayat K, De Schutter G, “Mechanical Properties of Self Compacting Concrete”, Technical Committee 228-MPS, 2014.
Koehler EP, Fowler DW, “ICAR mixture proportioning procedure for self- consolidating concrete”, 2007.
Kwan AKH, Ng IYT, “Performance Criteria for Self-Consolidating Concrete”, HKIE Transactions, Taylor and Francis, 2008, 15 (2), 35-41.
Naji S, Hwang SD, Khayat KH, “Robustness of Self-Consolidating Concrete Incorporating Different Viscosity-Enhancing Admixture”, ACI Materials Journal, 2011, 108, 423-438.
Sharendahl A, Billberg P, “Casting of Self Compacting Concrete”, Final Report of RILEM Technical Committee 188-CSC, 2006.
Shi and Caijun, “A review on mixture design methods for self- compacting concrete”, Construction and Building Materials, 2015, 84, 387-398.
Team PSCCF, “Interim Guidelines for the Use of Self-Consolidating Concrete in PCI Member Plants”, PCI Journal, 2003, 48 (3), 14-18.